Начало / Новини / Календар / Годишни четения на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование

Заседателна зала 1, Ректорат

На 15 и 16 декември 2023 г. в Заседателна зала 1 в Ректората за шести път Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) организира традиционните си четения, озаглавени тази година “Школи, знания, университети”, посветени на 135 години от създаването на Софийския университет.

Допълнителни тематични панели са: “Космосът и безкрайното”, “Ars Poetica - ars scientiae” и “Знание, познание, наука и институции”.

Пълната програма и резюмета на докладите можете да видите на следния линк: https://aaduce.wordpress.com/2023/11/14/chetenia-23/

АРУКО е сдружение и научна общност, която обединява преподаватели, изследователи и любители на класическото знание от различни институции и градове. Асоциацията се занимава с въпроси, свързани както с античното културно наследство, така и с неговото място в съвременността.