Начало / Новини / Календар / Форум за кариерно развитие

Зала 61, Факултет по журналистика и масова комуникация

Представяне на възможности за реализация на студентите от Факултета по журналистика и масова комуникация и студенти от други факултети на Софийския университет.

Събитието се организира от Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ и Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ към Факултета по журналистика и масова комуникация и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".