Начало / Новини / Календар / "Flight"

Театър-лаборатория "Алма Алтер"

Участници: Natalia Feijoo, Emran Al-Amareen, Rossella Notarnicola, Bozhidara Tsoneva, Dara Hadzhiyska, Furkan Yordem, lana Zhdanova, Mihaela Zagorova Matilde Fonseca

Полетът ни закъснява.

,,Нищо не се случва Никой не идва, никой не си отива. Ужасно е."

Самюъл Бекет, „В очакване на Годо".

Представлението ни, вдъхновено от театъра на абсурда и произведението на Самюъл Бекет "В очакване на Годо" изследва смисъла и безсмислието на живота и чакането нещо да се случи. Всеки би могъл да се припознае, винаги в очакване на нещо, което ще стане и ще ни "спаси" от ежедневието. Докато не разберете, че сте загубили времето си в чакане, вместо да направите така, че то просто да се случи.

Participants: Natalia Feijoo, Emran Al-Amareen, Rossella Notarnicola, Bozhidara Tsoneva, Dara Hadzhiyska, Furkan Yordem, lana Zhdanova, Mihaela Zagoroval Matilde Fonseca

Our flight is late.

"Nothing happens. Nobody comes, nobody goes. It's awful."

Samuel Beckett, Waiting for Godot.

Our performance, inspired by the theater of the absurd and Samuel Beckett's Waiting for Godot, explores the meaning and meaninglessness of life and waiting for something to happen. Everyone could recognize themselves, always waiting for something to happen and "save" us from everyday life. Until you realize you've been wasting your time waiting instead of making it happen.