Начало / Новини / Календар / Ежегодна туристическа борса между студенти и туристическия бизнес

 

 

Заседателна зала 1, Ректорат

На 5.12.2017 г. в Заседателна зала 1 в Ректората ще се проведе традиционна среща между представители на туристическата индустрия в България и студентите от трeти курс, специалност „Туризъм” във връзка с “ Производствен стаж и бъдещи кариери в туристическата индустрия на България”.

Събитието се провежда от Геолого-географския факултет, Катедра "География на туризма", специалност "Туризъм".

Програма:

 

10.00 - 10.05

 

 

Откриване на срещата

 

 

Ас. Вася Янева

 

 

10.05 - 10.15

 

 

Представяне на специалност “Туризъм” и целите на производствения стаж

 

 

Доц. д-р Мариана Асенова,

 

Ръководител на катедра „География на туризма”

 

 

10.15 – 10.25

 

 

Организация и провеждане на производствения стаж

 

 

Ас. Вася Янева

 

 

10.25 – 11.25

 

 

Презентации на представители на туристическата индустрия

 

 

Представители на туристическите фирми и организации

 

 

11.25 – 11.40

 

 

Кафе-пауза

 

 

 

 

 

11.40 – 12.40

 

 

Договаряне на студентите с представители на туристическите организации

 

 

 

 

 

12.40 – 13.00

 

 

Заключителна дискусия и закриване на срещата

 

 

Доц. д-р Мариана Асенова, ръководител на катедра „География на туризма”