Начало / Новини / Календар / Двойна премиера на научни трудове върху детството

Конферентна зала, Ректорат

На 29 юни 2023 г. (четвъртък) от 18:00 ч. в Конферентната зала на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ (северно крило, етаж 2) ще се състои двойна премиера на научни трудове върху детството.

Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ ще представя сборниците:

„Значение на детската лингвистика. Трудове на проф. д-р Иван Георгов по психолингвистика на развитието“ – съставителство проф. дфн Юлияна Стоянова и гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, научна редакция проф. дфн Юлияна Стоянова, изготвен по проект 80-10-108/13.05.2022 г. на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“ и с подкрепата на Факултет по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“,

и

„Детската мъдрост. Академичноприложни изследвания“ – съставителство гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, научна редакция проф. дфн Юлияна Стоянова и гл. ас. д-р Юлия Йорданова-Панчева, изготвен с подкрепата на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Съставителите канят лингвисти, философи, литературоведи, педагози, логопеди, психолози – изследователи, специалисти, студенти – и всички заинтересувани от темата за детството читатели да се запознаят с класически и най-нови български научни изследвания върху езиковото и интелектуалното развитие на децата.

poster2906