Начало / Новини / Календар / Докторантски семинар „Ден на докторанта“

Зала 29, Факултет по журналистика и масова комуникация

Форумът се организира от 2013 г. два пъти годишно във вече дванадесет издания. Възможността за конферентно участие, сравняване на научното развитие спрямо това на другите докторанти, оценките и препоръките на преподавателите и научните ръководители се оказват положителен стимул за повечето докторанти и спомагат за успешното реализиране на техните докторски дисертации. Отворената, отговорна и благоприятна среда за научен обмен, както и формата на дискусиите позволяват докторантите да съизмерят своето развитие, да получат компетентни съвети от преподавателите в катедрата, да изградят важни умения за участие в научни конференции и да обменят научен и социален опит.

Събитието се организира от Катедра „История и теория на журналистиката“ към Факултета по журналистика и масова комуникация и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".