Начало / Новини / Календар / Докторантски семинар „Ден на докторанта“

Зала 55 на Факултета по журналистика и масова комуникация (ул. Московска 49)

Форумът се организира от 2013 г. два пъти годишно във вече единадесет издания. Възможността за конферентно участие, сравняване на научното развитие спрямо това на другите докторанти, оценките и препоръките на преподавателите и научните ръководители се оказват положителен стимул за повечето докторанти и спомагат за успешното реализиране на техните докторски дисертации. Отворената, отговорна и благоприятна среда за научен обмен, както и формата на дискусиите позволяват докторантите да съизмерят своето развитие, да получат компетентни съвети от преподавателите в катедрата, да изградят важни умения за участие в научни конференции и да обменят научен и социален опит.

Събитието се организира от Катедра "История и теория на журналистиката" на Факултета по журналистика и масова комуникация и се провежда в традиционните Климентови дни на Софийския университет.