Начало / Новини / Календар / Дни на източното изкуство и духовност

Център за източни езици и култури към Софийския университет, бул. "Тодор Александров" № 79

В периода 7-9 юни 2019 г. в Центъра за източни езици и култури към Софийския университет ще се проведат Дни на източното изкуство и духовност. Събитието е по проект «Възприемане на Източната духовност в Европа», финансиран по Програма Мария Склодовска-Кюри, Хоризонт 2020, Европейска комисия.

Организатори са: доц. д-р Антоанета Николова, Лайпцигски университет, Германия/Югозападен университет, България; Катедрите «Китаистика», «Класически Изток», «Японистика», междукатедрена специалност «Южна, Източна и Югоизточна Азия» при Центъра за източни езици и култури, Софийски университет "Св. Кл. Охридски"; Хайку клуб "София".

DNITE-1

Програма