Начало / Новини / Календар / Дискусия на тема: „Радиоактивният полуразпад на комунизма“

Зала 13, Факултет по журналистика и масова комуникация (ул. „Московска“ 49)

Сериалът "Чернобил" на HBO и Sky постави на дневен ред спомена за аварията в Чернобил 33 години след случването й като представи и още една хипотеза за разпадането на комунистическите режими на изток. Оказа се, че всеки носи личен спомен от дните около 26 април 1986, защото катастрофата е маркирала силно семейните истории.

На 26 юни 2019 г. от 17.00 ч. в зала 13 във Факултета по журналистика и масова комуникация ще се проведе разговор около сериала и различните прочити около него.

Участници: проф. Ивайло Дичев (р-л Магистърска програма „Културна антропология“, СУ), проф. дфзн Георги Райновски (декан на Физическия факултет, СУ), доц. Жана Попова (ФЖМК), организатор: гл.ас. Велислава Петрова.