Начало / Новини / Календар / Церемония „Студент на годината“

Аула, Ректорат

Церемонията по награждаване на отличените в конкурса „Студент на годината“ ще се състои на 26 май 2022 г. от 18.30 часа в Аулата на Софийския университет. Събитието е организирано от Студентския съвет на Софийския университет под патронажа на ректора на Университета.

Всеки студент и докторант, редовно или задочно обучение в Софийския университет "Св. Климент Охридски", постигнал впечатляващи успехи и участвал в различни извънаудиторни занимания, научноизследователски проекти, национални и международни конкурси и конференции, има възможността да кандидатства за "Студент на годината" в следните категории: "Правни науки"; "Хуманитарни науки"; "Социални науки"; "Педагогически науки"; "Стопански науки"; "Природни науки"; "Математика и информатика"; "Здравеопазване"; "Доброволческа дейност" или "Спорт".

Наградите се присъждат в категории, съобразени с професионалните направления, в които се обучават кандидатите, с цел да се даде еднаква възможност на всички участници.

Церемонията „Студент на годината“ през месец май е празник за академичната общност, на който се вдъхновяваме от възможностите за развитие, които Софийският университет предоставя на своите студенти и докторанти и отпразнуваме покорените от тях върхове в различните аспекти на научния и обществения живот!