Начало / Новини / Календар / Академична конференция „Консултативни компетентности“

Конферентна зала, Ректорат

В периода 2-4 юни 2023 г. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет ще се проведе Академична конференция Консултативни компетентности“. Събитието се организира от Софийския университет „Свети Климент Охридски“ в партньорство с Дружество на психолозите в България, Сдружение на преподавателите по философия, Асоциация на учителите по философия, Районна колегия на Български лекарски съюз – Пловдив, Сдружение на обучители и изследователи в България по обща медицина, Българско Балинтово Общество,Център по „Клинична психология, психоонкология и психосоматика“, УМБАЛ Токуда, Център по Философия с деца към СУ „Св. Климент Охридски“.

Целта на конференцията е да постави акцент върху консултативния фокус на различните професионални направления в науката и практиката, както и на интердисциплинарните подходи, обединяващи различни професионалисти в единно ефективно сътрудничество. Идеята е да се изследва, открива и сътворява осмисляне на консултирането – обединяващо, но и създаващо възможности да се съхрани и уважи своеобразието, спецификата на всяка консултативна ситуация.

Тъй като в съвремието ни се обръщаме към консултирането и реалността на консултативното в редица разнородни ситуации, замисълът е да се очертаят „териториите“ и „границите“ на компетентността в консултирането, а също – специфичните особености на консултативния процес в областта на психологията, философията, медицината, педагогиката, правото и др. Компетентността и експертността в различните научни сфери ни изправят пред предизвикателството да дадем разнообразни дефиниции на консултирането като професионална практика и да го предложим като такава в индивидуалната среща и в обществения контекст. Освен това, в доста от случаите ролята на консултиращия и консултативното (изобщо – има се предвид и например консултативния орган, консултативната организация и т.н.) се асоциира с, и се определя спрямо, ролята на съветник, ментор, експерт, инструктор, треньор и т.н.. Консултиране и консултативни процеси откриваме в различни научни, професионални и институционални сфери.

Водещ мотив за инициирането на настоящата конференция е да се погледне на наличното многообразие така, че в светлината на различните подходи и схващания да си поставим въпроса за природата на консултативния процес в неговите различни измерения. Важно е да търсим отговори на въпросите: що е консултиране и консултативно; каква е определеността на действителните и възможни интердисциплинарни подходи към консултирането; къде и какви са границите на консултативното; какво отличава полетата на предоставяне на мнение, експертиза, становище, от тези на консултирането; какви са консултативните компетентности; какви са спецификите на свързаните с тях роли, форми, формати и регулации и т.н.

Очаква се в конференцията да вземат участие професионалисти от всички факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и колеги от други университети, от различни институции в страната.

Тематичните акценти на конференцията ще бъдат:

  • теоретични изследвания на консултирането и консултативните компетентности;
  • подходи и методи в консултирането;
  • консултативни практики и подходи – видове, форми, регулации;
  • граници на консултирането – експертиза, становище, съветване;
  • консултирането в науките, изкуствата, академичното, технологиите, спортовете, стопанския, обществения живот и др.;
  • консултирането в сферите на медицината, психологията, правото, философията, образованието, политиката, кариерата, личния живот и др.
  • други теми, свързани с идеите на конференцията.

Информация за конференцията ще бъде публикувана на сайта: www.counselingcompetencies.wordpress.com

За допълнителна информация, моля, пишете на следния електронен адрес: couns.comp@gmail.com

Покана