Начало / Новини / Календар / ,,30 години Конвенция за правата на детето в Р. България иидеите на Корчак за утвърждаване правата на децата’’

Онлайн

Факултетът по педагогика в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, съвместно с Държавна агенция за закрила на детето, Полския културен институт – София и Фондация ,,Приятели на Корчак” Ви канят да се включите в научно-практическа конференция с международно участие на тема ,,30 години Конвенция за правата на детето в Р. България и идеите на

Корчак за утвърждаване правата на децата“. Конференцията е част от събитията, посветени на 35-годишнината на Факултета по педагогика.

Конференцията ще се проведе на 29 и 30 октомври 2021 г. онлайн в

https://unicef.zoom.us/j/99305715126

Работни езици на конференцията – български и английски.

Програма