Начало / Новини / Календар / 10-годишнина на катедра "Софтуерни технологии"

София Тех Парк, Иновационен форум "Джон Атанасов"

Катедра "Софтуерни технологии" e създадена през март 2007 г. и е най-новата катедра на Факултета по математика и информатика на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя е първата в страната, чиято тематика обхваща обучението за прилаганите процеси и техники при разработване на съвременни софтуерни продукти. Нейното създаване е в отговор на потребностите на българската ИТ индустрия от квалифицирани кадри в областта на софтуерните технологии, като по този начин се подпомага изграждането на силна и конкурентоспособна икономика в България.

Обучението по софтуерни технологии във Факултета по математика и информатика е стъпка към декларираната от водещите софтуерни фирми от технологичната платформа NESSI потребност за обучение на т.нар. "форма Т" хора ("Т shaped" people) – едновременно задълбочено и широко интердисциплинарно обучение.

За десетте години от своето съществуване Катедрата се гордее с разработените и предлагани съвременни програми за обучение, сред които е бакалавърската програма „Софтуерно инженерство“ - една от десетте най-желани в Софийския университет, която се преподава за първи път в България от 2006 година насам. От 2004 г. се преподава и първата в България магистърска програма „Софтуерни технологии“, а от 2008 г. – и първата за страната ни магистърска програма „Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии“, създадена в сътрудничество с Университета в Бъркли, САЩ, с помощта на глобалната ИТ компания Intel, както и благодарение на партньорството с клъстера от преподаватели по предприемачество в Европа и Азия.

Сред другите съвременни програми на Катедрата са: „Защита на информацията в компютърните системи и мрежи“ (от 2004 г.), „Извличане на информация и откриване на знания“ (от 2013 г.) и „Технологии за знания и иновации“ (от 2013 г.)

От началото на своето съществуване Катедрата е обучила близо 2 500 студенти - бакалаври и магистри и 27 докторанти – най-много във Факултета по математика и информатика. От тях успешно са защитили осем души, а останалите са отчислени с право на защита. Тематиките на дисертационните трудове отразяват съвременните тенденции в областта на научните и технологични изследвания на софтуерните системи.

Възпитаници на Катедрата са носители на Наградата “Джон Атанасов” - известният учен от български произход и създател на първия компютър в света, учредена от Президента на Република България през 2003 г., която се присъжда ежегодно за постижения в развитието на информационното общество.

Катедрата се гордее и със забележителните си постижения в областта на студентското предприемачество. От създадените студентски стартиращи компании около десет са много активни (Komfo, Imagga, Gymzap, WebMotion, ThreeChess, Robopartans, EssenceWorks, Dreamix) и са създали повече от 100 високотехнологични работни места в страната.

За 10 години Катедрата е спечелила и успешно завършила 34 проекта, 21 от които - научноизследователски. В момента има три текущи проекта, от които един европейски по програма „Хоризонт 2020“ и два национални по Фонд „Научни изследвания“.

Броят на научните публикации на представителите на Катедрата надхвърля 500.

Ключови партньори на Катедрата са престижни университети от Швеция, Италия, Холандия, Испания, Франция, Финландия, Сърбия и Португалия, както и представители на ИТ индустрията.

1-1