Начало / Наука / Научноизследователски центрове и лаборатории / УИЦЕО

   

Центърът за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене е нова организационна структура в Софийски университет. Прилага се интегрален подход към отразяване, изследване, интерпретиране на същността на феномена "електронно учене" от различни научни перспективи, като се създават обективни предпоставки за изпълнение на основната мисия на Центъра: обединение на съществуващия и да създаде на нов научно-изследователски и образователен потенциал в най-големия и престижен университет в България, който да играе съществена роля в създаването, осигуряването и изследването на качествено електронно учене в България и да се присъедини към Европейската общност от изследователи в тази област с научните си публикации и участието си в международни конференции, програми и проекти.

 

Уеб сайт на проекта

Списание за електронно обучение