Начало / Наука / Научни постижения 2008-2013 / SocialBook: Книгата като място за срещи

   

Име на постижението: SocialBook: Книгата като място за срещи

Автори: гл.ас. д-р Калин Георгиев, Катедра „Компютърна информатика“, каб. 536
  ас. д-р Трифон Трифонов, Катедра „Компютърна информатика“, каб. 536

Научна област на разработката: Образование, цифрово съдържание, социални мрежи, облачни изчисления

K.Georgiev
 

Калин Георгиев е главен асистент във Факултета по математика и информатика, катедра „Компютърна информатика“, където участва в разнообразни базови и технологични курсове по информатика и в научноизследователски проекти.

Д-р Георгиев участва и в управлението на няколко комерсиални про­екта, където се прилагат модерни мобилни, уеб и облачни техноло­гии.

Доктор по информатика на СУ „Св. Климент Охридски“.

гл. ас. д-р Калин Георгиев
T.Trifonov
 

Трифон Трифонов е асистент във Факултета по математика и инфор­матика, катедра „Компютърна информатика“, където преподава ба­зови курсове по информатика, както и някои теоретични курсове за специалисти.

Той участва в няколко научноизследователски проекта, както и в уп­равлението на комерсиални проекти за разработка на софтуер.

Доктор по математика на Лудвиг-Максимилиан университет, Мюнхен.

ас. д-р Трифон Трифонов    

SocialВоок е частно финансирана инициатива, замислена, проектирана и реализирана от Robert E. Stein, директор на 1Institute of the Future of the Book, в тясно сътрудничество със студенти и преподаватели от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“ и Астеа Солушънс - българска компания за разработка на софтуер.

SocialВоок е нова платформа, изградена върху идеята, че „книгата е сборен пункт за читателите си“. Основна цел е формирането на общност около дадена статия или книга чрез възможността за създаването на бележки на място в текста, еволюиращи до пълно­ценни тематични дискусии. SocialВоок е представител на нов клас инструменти на „ко­лективната мисъл“, тъй като позволява отразяването на множество перспективи върху даден проблем, давайки доказателство на тезата на Alan Key: „Една гледна точка струва 80 IQ точки.“

Сред първите потребители са преподаватели в училището Долтън в Ню Йорк, където SocialВоок се прилага активно в класа по испански език: „Учениците [...] създаваха уди­вително интересни дискусии, цитирайки различни части от книгата и техните собст­вени коментари [...] Качеството на разискванията в клас се извиси до ново, непознато за мен ниво.“ [превод от Gaitán, Sol B., „Children of the Screen“, INKE, Havana Gathering 2012]. Друг пример е професор в Нюйоркския университет, която използва SocialВоок за всички текстове в предмета си по английска литература. Самоинициативата на студентите да ползват платформата и дори да подтикват преподавателите си да правят същото е показател­на за усвоимостта й.

SocialBook

Освен първите експерименти в образованието са проведени опити и с читателски клубове и частни компании, които навеж­дат на мисълта, че социалното четене е привлекателно за богат спектър от приложни области.