Начало / Наука / Научни постижения 2008-2013

   

Да се прави наука в условията на криза, не е лесна задача. През изминалите пет го­дини и Софийският университет не беше подминат от финансовите проблеми, разтърси­ли целия свят. Въпреки традиционните декларации на управляващите за приоритетността на науката и образованието, бюджетното финансиране на изследванията намаля неколкократно и лиши универ­ситета от възможността да провежда собствена научна политика.

Практически основният финансов източник, захранващ научните изследвания, остана проектното финансира­не. Благодарение на него и най-вече на ентусиазма и професионалното любопитство, присъщи на истински­те изследователи, нашата Алма матер продължи да бъде не само най-престижното висше училище в България, но и най-значимият университетски изследователски център в страната ни. Стабилната тенденция на пови­шаване броя на научните публикации и тяхното цити­ране в международната научна литература е една от причините Софийският университет да бъде поставян на първо място в страната ни, а според международните класации (Ranking Web of Universities) да изпреварва такива признати висши училища като Сорбоната и Рокфелеровия университет.

Настоящият сборник е само една малка илюстрация на най-добрите научни постиже­ния на преподавателите в университета през последните пет години от 125-годишната му история. Те изпълват със съдържание мотото, под което преминават тържествата по този повод: „Знанието прави силата“.

Благодаря на колегите от университета, заедно с които въпреки обезценяването на обществените приоритети, свързани с науката и образованието в страната, ще продължим да доказваме, че Знанието няма алтернатива.

Чл.-кор. проф. Румен Панков, дбн

Заместник-ректор
по научноизследователската
и проектна дейност на СУ

 

Научни постижения 2008-2013