Грешка / kernel (5)

[22.01.2021 10:10 pm] Черновата не може да бъде създадена. (5)

Избрали сте невалиден код на език. Черновата не може да бъде създадена.