Home / The University / Faculties / Faculty of Economics and Business Administration / Students' section

   
Students information

 

 

1. Въведение във финансите - проф. Андерег - СтУ с НЕ, 1 курс, 26.08. от 11:00 часа, зала 304

2. Социална политика - Б. Хаас - СтУ с НЕ, 3 курс, 26.08. от 11:00 часа, зала 304

3. Пари, банки и финансови пазари - проф. Андерег - СтУ с НЕ, 2 курс, 29.08. от 16:00 часа, зала 524

4. Управление на технологиите, иновациите и доставките - проф. Фогт - СтУ с НЕ, 1 и 2 курс, 29.08. от 16:00 часа, зала 524

5. Макроикономика I - 2 част - проф. Староске - СтУ с НЕ, 1 курс, 30.08. от 10:00 часа, зала 524

6. Икономика на труда - проф. Староске - СтУ с НЕ, 2 курс, 30.08. от 10:00 часа, зала 524

7. МП Икономика и финанси - ЗО - Финанси - д-р Б. Недев - 30.08. от 10:00 часа, зала 524