Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет

   

Образованието във Философски факултет е в трите образователни степени: Бакалавър; Магистър; Доктор.

Таксите за бакалавърското обучение се заплащат на две равни вноски.

Учебните планове на специалностите са в съответствие с изискванията на Закона за висше образование. Те са по Европейската система за трансфер на кредити (ESTC).

Специалностите във Факултета са акредитирани от Националната агенция по оценяване и акредитация. Развиват се съвместни програми с европейски и североамерикански университети.

Студентите във ФФ могат да учат по международни програми за обмен в страните на ЕС.

В зависимост от успеха и социалното си положение студентите получават държавни месечни стипендии.

Всяка година Факултетът награждава най-добрите си студенти.