Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Публична администрация

   

 

 • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
 • Форми на обучение: редовна
 • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
 • Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 4, ет. 1, каб. 110
  тел.: +359 2 971 51 84
 • Контакти:
 • Инспектор учебна дейност:Анна Иванова | anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
 • facebook.com/groups/pubadmin.su/

Програмата по Публична администрация формира и развива специфични умения за работа в публичния сектор. Завършилите Бакалавърската степен притежават умения за:

 • работа с нормативни документи, статистически и изследователски данни;
 • използване на модерните технологии в публичната администрация;
 • работа с гражданите и гражданските организации;
 • използване на специализирани техники и подходи за управление на различни обществени сфери и програми.;
 • набиране на специфична информация, необходима за процеса на управление на публичния сектор;
 • представяне и популяризиране на дейността на администрацията пред обществеността;
 • работа в неправителствения сектор

Прочетете още