Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет

   

 

София 1504, бул. "Цар Освободител" №15,
Южно крило, ет. ІІІ, каб. 47
тел. 987 10 46; 93 08 351
факс 943 44 47

Сайт на Философски факултет

 

 

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2019/2020 година ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ –

1 октомври 2019 г. от 11.30 часа в Ректората, Южно крило, ет.3, аудитория 65

ОТКРИВАНЕ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ
Специалност Дата, час, място
Философия 1.10.2019 г., 15.00 ч., Ректорат, ет.1, Заседателна зала №1
Философия с преподаване на английски език 1.10.2019 г., 16.30 ч., Ректорат, ет.1, Заседателна зала №1
Психология 1.10.2019 г., 13.30 ч., Ректорат, Южно крило, ет. 1, ауд. 21
Публична администрация 1.10.2019 г., 14.00ч., бул. “Цариградско шосе” 125, бл.ІV, ет.5, ауд.500
Социология 1.10.2019 г., 14.00 ч., бул. “Цариградско шосе” 125, бл.ІV, ет.4, ауд.408
Политология 1.10.2019 г.,14.00 ч., бул.”Цариградско шосе” 125,бл.ІV, ет.3, ауд. 300
Европеистика 1.10.2019 г., 17.00 ч., Ректорат, Аула
Културология 1.10.2019 г., 14.00 ч., бул.”Цариградско шосе” 125, бл.І, ет. 5, ауд. 54
Библиотечно-информационни науки 1.10.2019 г., 14,00 ч., Ректорат, Северно крило, ет.2, Конферентна зала
Публични информационни системи 1.10.2019 г., 14,00 ч., Ректорат, Северно крило, ет.2, Конферентна зала

 

Допълнителен прием на магистри във Философски факултет

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” за летен семестър на 2019/2020 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за подбор на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ за летния семестър на академичната 2019/2020 година.

Информация за конкурса можете да намерите на: https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/blog/2019/07/26/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d1%81-%d1%86%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be/

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

Документи ще се приемат в отдел „Международно сътрудничество“, Ректорат, ет. 1, стая 5, в периода 2 септември – 11 октомври 2019 г., всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00.

 

Приложения:

 

Разписи (графици на лекционните занятия)

График на сесията

Държавни изпити

ГРАФИК НА ОСНОВНИТЕ ЕТАПИ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ОТДЕЛ СТУДЕНТИ

дипломиране, заверки, записване, подаване на молби и т.н.

Можете да проверите своето потребителско име тук, а паролата при първоначално активиране е Вашето ЕГН.
Това е линк към указанията за работа със студентската информационна система

От тук можете да изтеглите формуляри за:

 1. Прекъсване PDF или DOC
 2. Възстановяване на студентски права PDF или DOC
 3. Допускане до защита на дипломна работа PDF или DOC
 4. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане PDF или DOC
 5. Допускане до писмен и устен държавен изпит PDF или DOC
 6. Допускане до писмен държавен изпит PDF или DOC
 7. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 8. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 9. Признаване на оценка PDF или DOC
 10. Условно записване PDF или DOC
 11. Молба за прекъсване PDF или DOC
 12. Ликвидационна сесия, година PDF или DOC
 13. Избираеми дисциплини - PDF или DOC

Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията.

КАК СЕ ВЛИЗА В МУДЪЛ (УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ)