Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Философия

   
  • Срок на обучение в редовна форма: 8 семестъра (4 учебни години)
  • Срок на обучение в задочна форма: 10 семестъра (5 учебни години)
  • Форми на обучение: редовна, задочна
  • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
  • Адрес:София 1504; бул. "Цар Освободител" 15; Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 47
  • Контакти:
  • Инспектори учебна дейност:
  • Ирена Черешарова | cheresharova@phls.uni-sofia.bg; тел: (02) 930 8351, (02) 987 1046бул. "Цар Освободител" 15; Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 47
  • Снежа Тилкиджиева | snezha.t@phls.uni-sofia.bg; (02) 930 84 14бул. "Цар Освободител" 15; Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 62

Специалност „Философия“ обхваща в своята бакалавърска програма широк и разнообразен спектър от специализирани дисциплини, които покриват на практика както цялата история на философията, така и най-важните области на съвременните систематични изследвания. За по-нататъшно обучение тя предлага девет различни магистратури. Тя може да се похвали и с една от най-многобройните и интензивно развиващи се докторски програми в Софийския университет. Нашият стремеж е да поддържаме високо качество на обучение и в трите образователни степени, за което свидетелства и независимата оценка на Националната агенция за оценяване и акредитация: в България най-доброто място за учене на философия е именно в Софийския университет.

Преподаването в областта на философските дисциплини в България започва още със създаването на първото Висше училище в гр. София през 1888 година. Специалност Философия в сегашния й вид е продължител на тази над 120-годишна традиция. В образователната и научно-изследователска дейност колегията на специалност Философия се води от най-добрите образци в дългогодишната история на преподаването на Философия в СУ “Св. Климент Охридски”; от друга страна – както се вижда от разнообразните магистратури и множеството избираеми курсове – специалността е място за нови и съвсем актуални проблеми, теми и теории.

Пълна информация