Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Философия (на английски език)

   
  • Срок на обучение в редовна форма: 8 семестъра (4 учебни години)
  • Форми на обучение: редовна
  • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
  • Адрес:София 1504; бул. "Цар Освободител" 15; Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 47
  • Контакти:
  • Инспектори учебна дейност:
  • Ирена Черешарова | cheresharova@phls.uni-sofia.bg; тел: (02) 930 8351, (02) 987 1046бул. "Цар Освободител" 15; Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 47
  • Снежа Тилкиджиева | snezha.t@phls.uni-sofia.bg; (02) 9308 414бул. "Цар Освободител" 15; Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 62

Замисълът на специалност „Философия (на английски език)“ е да отговори на потребностите от високо-квалифицирано и международно признато философско образование на студенти от България, Европа и Света.

Насочеността на специалност „Философия (на английски език)“ е да подготвя специалисти, изследователи, преподаватели в областта на философията, а също така и във всички сфери, свързани с икономиката на знанието и управлението на сложни и многопластови процеси в частния, неправителствения или държавния сектор (това включва образованието, науката, икономиката, културата, мениджмънта, администрацията). Специалност „Философия“ дава възможно най-широк и фундаментален профил в областта на хуманитарните науки.

Образователните цели на специалност „Философия (на английски език)“ се състоят в постигането на висока степен на култивиране на знания, умения и светогледни ориентации, които са необходими едновременно и за историческото, и за съвременното разбиране на конкретните проблеми, свързани с природата, културата, човека, образованието, обществото, съзнанието, морала, езика, както и фундаменталните проблеми, свързани с познанието и битието. За тази цел студентите преминават през систематично-философски курсове, историко-философски курсове, и курсове по логика, етика и естетика

Пълна информация