Начало / Университетът / Факултети / Философски факултет / Специалности / Бакалавърски програми / Философски факултет / Психология

   
  • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
  • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
  • Форма на обучение: редовна
  • Адрес:София 1504, ​бул. "Цар Освободител" № 15, Кампус "Ректорат", Южно крило, етаж 3, кабинет 60 | тел. +359 2 9308 476
  • Контакти:
  • Инспектор учебна дейност:Левена Езекиева | l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Психологията е интригуваща наука, която има пряко приложение в живота на всеки човек. Нейните изследвания и открития могат да ни помогнат да се справяме по-лесно с предизвикателствата и с трудностите на всекидневието. Психологията обаче е и още по-удовлетворяваща професия, тъй като психолозите работят във всички сфери на трудовия и обществения живот и допринасят със своите познания и умения за подобряването на живота както на отделните хора, така и на човешките групи.

Специалност „Психология“ се утвърждава последните години като една от двете най-търсени специалности в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, както за бакалавърска, така и за магистърска и докторска степен.

Завършилите студенти от специалност „Психология“ намират своята реализация в много професии, както в сферата на бизнеса и организациите, консултирането, клиничната практика, образованието, здравеопазването, неправителствения сектор и много други. Професионалната реализация на нашите студенти е много успешна.

Прочетете още