Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Отличени преподаватели

   

Питагор 2010-2019 ФХФ

Всяка година Министерството на образованието и науката раздава наградите „Питагор“ за постижения в науката. Наградата се дава в няколко категории – за цялостен принос в развитието на науката, за млад учен, за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки, за успешен ръководител на международни проекти, и др.

година награден награда
2024 проф. д-р Петко Петков Утвърден учен в областта на природните и инженерните науки
2023 проф. дхн Тодор Дудев Цялостен научен принос
2023 д-р Диана Чолакова Млад учен
2019 д-р Иван Лесов Млад учен
2019 проф. Красимир Данов Цялостен принос в развитието на науката
2018 проф. Георги Вайсилов Успешен ръководител на международни проекти
2018 проф. Славка Чолакова Утвърден учен в областта на природните и инженерните науки
2017 проф. дхн Тодор Дудев Утвърден учен в областта на природните инженерни науки
2016 акад. Петър Кралчевски Награда за цялостен принос в развитието на науката
2015 доц. д-р Георги Йорданов Млад учен
2014 проф. дхн Борис Гълъбов Специална награда за цялостен принос за развитието на науката
2014 доц. д-р Християн Александров Млад учен
2013 проф. дхн Георги Вайсилов Утвърден учен в природните науки и математика
2013 проф. дхн Тони Спасов Успешен ръководител на международни проекти
2011 проф. д-р Аля Таджер Най-добър ръководител на докторанти
2011 Лаборатория „Аналитична атомна спектрометрия“ с р-тел проф. дхн Д. Цалев Най-добро научно звено
2010 проф. дхн Николай Денков Голяма награда за наука

 

Вписване в Почетната книга на СУ „Св. Климент Охридски“

година награден
2022 проф. дхн Иван Панайотов
2018 проф. дхн Галин Петров
2016 проф. дхн Стойко Факиров
2016 проф. дхн Димо Платиканов

 

Почетен знак на СУ „Св. Климент Охридски“ със синя лента

година награден
2023 проф. дхн Румяна Джингова-Костадинова
2020 проф. д-р Аля Таджер
2016 чл.-кор. проф. Красимир Данов
2016 проф. Мариана Митева
2016 проф. Соня Ганева
2014 проф. Николай Денков