Начало / Новини / Архив / Архив на Горещи новини / Проф. Николай Денков от Факултета по химия и фармация беше удостоен с Почетния знак на СУ със синя лента

   
Проф. Николай Денков от Факултета по химия и фармация беше удостоен с Почетния знак на СУ със синя лента

Проф.дхн Тони Спасов

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. дин Иван Илчев връчи Почетния знак на СУ със синя лента на проф. Николай Денков на факултетен съвет, проведен в Заседателната зала на Факултета по химия и фармация.

Николай Денков е професор по физикохимия, доктор на науките, ръководител на катедра „Инженерна химия“във Факултета по химия и фармация. Носител е на голямата награда „Питагор” на Министерството на образованието и науката за високи научни постижения за 2010 г. Като гост-изследовател и водещ изследовател е работил в проекта „Протеинови структури” на Японската агенция за наука и технологии в гр. Цукуба, Япония (1994-95 г.), университета в Упсала, Швеция (2000 г.) и в изследователските центрове на фирмите Rhodia, в гр. Лион, Франция (1997-98 г.) и Unilever, в щата Ню Джърси, САЩ (2003-04 г.). Научните му изследвания имат важно научно и научно-приложно значение. Проф. Н. Денков е ръководил над 25 международни договора с водещи чуждестранни фирми, както и няколко работни пакета по договори, финансирани от Европейския съюз.

1

Проф. дхн Николай Денков

Със своите изследвания проф. Николай Денков има решаващо участие за развитието на две нови научни направления в България – антипенители и реология на пени и емулсии. Получените резултати са цитирани над 4500 пъти в международната литература и са представени от проф. Николай Денков в над 110 лекции на международни конференции и в чуждестранни институти и университети в САЩ, Франция, Великобритания, Германия, Холандия, Белгия, Япония, Чили, Бразилия и други страни.

Професор Денков е съорганизатор на четири международни конференции, симпозиуми и научни школи. Член е на управляващите комитети на два международни проекта по програмата COST на Европейската комисия.

През 2012 и 2013 г. проф. Н. Денков като член на работни групи към Министерския съвет и Министерството на образованието и науката участва много активно в разработването на концепцията на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, а също и в обсъжданията на „Споразумението за партньорство” за 2013-2020 г. между Република България и Европейската комисия.

По време на церемонията днес проф. дин Илчев благодари на проф. Николай Денкова за работата му в Софийския университет.

6

Деканът на Факултета по химия и фармация проф. дхн Тони Спасов заяви, че проф. Денков е един от най-достойните преподаватели и изследователи не само във факултета, но и в Университета като цяло. „Преподаватели и изследователи като проф. Денков допринасят много за нашето развитие, допринасят много за това всеки студент да се чувства на своето място, да приеме Университета като едно голямо предизвикателство. Също така много важно е присъствието на учени и преподаватели с такива постижения за всички колеги във факултета и университета, тъй като стимулиращо е за всеки един от нас, включително и за него, да бъдем в среда, в която има такива изявени учени.“

2

Проф. Денков благодари на колегите си и на ръководството на Алма матер за наградата и сподели: „Когато се запитах за какво искам да говоря, при всички случаи мисълта ми се плъзгаше не назад към миналото, а по-скоро към това, което ни чака. Защото тази и следващата година за факултета и университета ще бъдат изключително важни и по някакъв начин всички ние сме преплетени.“ Проф. Денков накратко посочи предстоящите предизвикателства пред Факултета по химия и фармация и важните събития, които предстоят. „Единственото, за което се моля е да съм здрав, да имам сили и мотивация да работя и до колкото мога да помагам за тези събития“, каза накрая проф. Денков.

На факултетния съвет във Факултета по химия и фармация бе отбелязано още едно важно събитие - състоялата се в периода 17-19 октомври 2013 г. Втора национална студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков” в Русенския университет „Ангел Кънчев”.

3

За втори път отборът на СУ е с високи постижения на тази олимпиада и това е причината да се гордеем още веднъж, че имаме такива студенти”, подчерта проф. Спасов.

Златен медал и диплома получиха Георги Стойчев, бакалавър, 4-ти курс, Явор Новев, магистър, 1-ви курс.

Сребърен медал и диплома получиха Диана Чолакова, бакалавър, 2-ри курс, Румен Георгиев, бакалавър, 4-ти курс.

Бронзов медал и диплома получиха Росен Монов, бакалавър, 4-ти курс, Ема Тодорова, бакалавър 1-ви курс.

4
5