Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дхн Димо Платиканов бе награден с вписване в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Проф. дхн Димо Платиканов бе награден с вписване в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Проф. дхн Димо Платиканов

На тържествена церемония в кабинета на ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков проф. дхн Димо Платиканов бе награден с вписване в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Проф. Димо Платиканов е отличен с решение на Академическия съвет по предложение на Факултета по химия и фармация на Софийския университет за големите си заслуги към Факултета по химия и фармация и Университета и във връзка с негова годишнина.

На събитието присъстваха деканът на Факултета по химия и фармация акад. Петър Кралчевски, изпълнителният директор на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“ Михаил Тачев и близките на проф. Платиканов.

1-s

Проф. Платиканов благодари сърдечно на Факултета по химия и фармация и на Университета за това отличие и отбеляза, че е прекарал 64 незабравими години сред стените на своята Алма матер. Проф. Платиканов благодари на Университета за това, което му е дал и продължава да му дава.

Проф. Димо Платиканов е роден на 2 февруари 1936 г. в гр. София. Преподавателската му кариера е започнала през 1958 г. като в продължение на 46 години, както и след пенсионирането си, е бил активен член на Катедрата по физикохимия. Проф. Платиканов е бил ръководител на Катедрата в периода от 1989 до 2000 г. като идеен продължител на своя предшественик и учител акад. Алексей Шелудко.

2-s

Като експериментатор той има съществени приноси към физикохимията на тънките течни филми, газовата пропускливост на Нютонови черни филми и други научни области. Проф. Платиканов е бил заместник-декан на Факултета по химия, член на Академичния съвет, президент на Българския Хумболтов съюз, президент на Международната асоциация на учените по колоиди и повърхности. Проф. Платиканов е президент на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“.

4-s