Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дхн Иван Панайотов бе отличен с вписване в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
 Проф. дхн Иван Панайотов бе отличен с вписване в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На тържествена церемония по време на заседание на Факултетния съвет на Факултета по химия и фармация проф. дхн Иван Панайотов Иванов – основател на биофизикохимичното направление в Катедрата по физико-химия, бе отличен с вписване в Почетната книга на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Проф. Панайотов е отличен с решение на Академичния съвет по предложение на Факултета по химия и фармация на Софийския университет за големите му заслуги към факултета.

Заместник-ректорът на Алма матер доц. д-р Георги Вълчев се обърна към присъстващите и заяви, че за него е огромна чест да изпълни решението на Академичния съвет на Университета. От свое име, от името на ректорското ръководство и на цялата академична общност на Софийския университет той изрази благодарност към проф. Панайотов за неговата работа. „Няма как човек с подобни заслуги като Вас да не е оставил диря в Университета и предложението на Факултета по химия и фармация срещна единодушната подкрепа на Академичния съвет“, каза доц. Вълчев и допълни, че високо се оценява всичко онова, което извън преките си служебни задължения, проф. Панайотов е дал на Алма матер и на българското образование.

2-2

Деканът на Факултета по химия и фармация чл.-кор. проф. Тони Спасов заяви, че поводът да се съберат е повече от радостен. Той припомни, че проф. Панайотов е създал научно направление, научна група, която и в момента е активна, която е компактна и дава пример във Факултета за обединени усилия в една важна, трудна научна област каквато е физико-химията. Деканът подчерта, че изключително важно е и неговото участие в административната дейност на университета – не само като декан в продължение на четири години, но и извън факултета. Той припомни и работата му в НАОА и особено за акредитирането на висшите училища в България – той е първият председател на агенцията, който успява да изгради критерии за оценяване, които дълго време работят изключително успешно. Проф. Спасов обърна внимание и на работата му за това да разбере общността в България, че в направление „Фармация“ факултетът може да обучава с необходимото качество и има изследователския и образователен капацитет да обучава.

4-4

От името на целия факултет деканът благодари на проф. Панайотов поддържането на изключително важен баланс между наука и преподаване, между ангажираност и поддържане на висока научна активност към общите дела на факултета и университета. „Искам да благодаря за Вашата отдаденост и за това, че изградихме изключително честни отношения, на които винаги съм разчитал“, каза накрая проф. Спасов.

3-3

Проф. Панайотов благодари сърдечно за това отличие и посочи, че с годините чувството, че е част от Софийския университет се засилва и човек разбира, че университетът е може би най-важното нещо, което му се е случило. „134 години на нашия университет са малък срок в сравнение със столетията на европейските университети, но това е израз на историческата съдба на България, отколкото поради някакви нейни слабости. Тъкмо наопаки – бащите на нашия университет – нашите предшественици, правилно са формулирали задачите на университета, използвайки най-добрите модели на европейските университети по онова време и много бързо се появяват и започват да работят в контакт със световната наука лаборатории и школи в нашия университет“, посочи проф. Панайотов и добави, че тази първоначална скорост, с която университетът се насочва към световната наука, е била забелязана веднага от четиримата нобелисти в областта на природните науки, които присъстват на 50-годишния юбилей на Софийския университет през 1939 г.

5-5

Според проф. Панайотов Софийският университет правилно е насочил потенциала си към важни научни и университетски проблеми в областта на новите микро и нано структури и материали, науките за живота – медицина и фармация. В словото си той проследи темата за отношенията между университета и университетските хора, от една страна, и властите, религиозни и светски, от друга. По думите му това са отношения, които често пъти са много трудни, но днес виждаме развитие, което обещава хармонично съчетаване на възможностите на университетите и държавата. Проф. Панайотов посочи, че темата е много голяма и широка и в изказването си акцентира върху две отминали епохи – века на възхода, на появата на модерната наука – 17 век, и бурното десетилетие на Френската революция – на границата между 18 и 19 век.

6-6

Проф. Иван Панайотов е уважаван учен и преподавател от Факултета по химия и фармация, основател на биофизикохимичното направление в Катедрата по физико-химия и ръководител на много дипломанти и докторанти в това направление, които днес са уважавани професори, доценти и асистенти във Факултета по химия и фармация, в Медицинския факултет и в БАН. Проф. Иван Панайотов е бил декан на Факултета по химия и фармация и дългогодишен председател на НАОА. Научната дейност в основаното и развито от проф. Панайотов направление е получила широко признание в международната специализирана литература.