Начало / Новини / Стопански новини / Архив на Стопански новини

   

Заповед № РД 19-373 от 11.08.2023 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-247 от 02.06.2023 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-225 от 18.05.2023 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-224 от 18.05.2023 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-223 от 18.05.2023 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-99 от 15.03.2023 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-90 от 13.03.2023 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-82 от 09.03.2023 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за промяна на мястото за провеждане на търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-59 от 20.02.2023 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-58 от 20.02.2023 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-446 от 14.12.2022 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-377 от 17.10.2022 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за промяна на мястото за провеждане на търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-243 от 07.07.2022 г . за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-214 от 16.06.2022 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-204 от 13.06.2022 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-193/06.06.2022 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за промяна на мястото за провеждане на търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-194/06.06.2022 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-195/06.06.2022 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-57/09.03.2022 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга
 • Обявление за отваряне на ценови предложения на допуснати кандидати

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-53/02.03.2022 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за промяна на мястото за провеждане на търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-42/16.02.2022 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-364/27.10.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга

Прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-236/25.06.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-235/25.06.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-225/15.06.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-222/08.06.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-219/03.06.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-135/10.03.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-134/10.03.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-129/02.03.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-34/01.02.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-33/01.02.2021 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-443/06.10.2020 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-442/05.10.2020 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-353/21.09.2020 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в търг

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-308/31.07.2020 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-301/27.07.2020 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-106/26.02.2020 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в търг
 • Обявлениe за отваряне на ценовите предложения на допуснатите кандидати в търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-88/14.02.2020 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в търг
 • Обявлениe за отваряне на ценовите предложения на допуснатите кандидати в търга

Резултати от търга:

Пректяване на търга:

 

Заповед № РД 19-456/03.12.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в търга
 • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга
 • Обявление за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в търга

 

 

Заповед № РД 19-27/22.01.2020 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-475/16.12.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-455/03.12.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-404/18.10.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-405/18.10.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-406/18.10.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-332/11.07.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-322/08.07.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-237/15.05.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-238/15.05.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-199/09.04.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-198/09.04.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-185/04.04.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-130/11.03.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-56/08.02.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

Заповед № РД 19-445/07.10.2020 г. за прекратяване на процедурата

 

Заповед № РД 19-47/04.02.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-46/04.02.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-45/04.02.2019 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-108/23.04.2018 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга
 • Обявление за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в търга

Заповед за прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-93/30.03.2018 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-92/30.03.2018 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-91/30.03.2018 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-90/30.03.2018 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-89/30.03.2018 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за удължаване на срока за подаване на заявления за участие в търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-301/07.11.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за промяна на датата и залата за провеждането на търга

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-238/07.08.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-232/24.07.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-209/27.06.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-172/06.06.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-150/12.05.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-138/03.05.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга

Заповед за прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-127/21.04.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-126/21.04.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-122/19.04.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 • Обявление за промяна на залата за провеждане на търга

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-108/22.03.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-105/21.03.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Заповед за прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-97/17.03.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-74/20.02.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Заповед за прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-63/15.02.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Заповед за прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 40-27/10.02.2017 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-376/06.12.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-359/17.11.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Заповед за прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-358/17.11.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-357/17.11.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Заповед за прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-336/28.10.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Заповед за прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-335/28.10.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Заповед за прекратяване на търга:

 

Заповед № РД 19-316/24.10.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-209/29.06.2016 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-361/09.09.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-360/09.09.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-359/09.09.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-358/09.09.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-357/09.09.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-230/27.05.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-229/27.05.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-226/25.05.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-224/21.05.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-223/21.05.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-163/08.04.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-162/08.04.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-161/08.04.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-53/05.02.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-52/05.02.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-51/05.02.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

Заповед № РД 19-16/13.01.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост и

Заповед № РД 19-40/29.01.2015 г. за видоизменение

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-5/06.01.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-4/06.01.2015 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-592/17.10.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-591/17.10.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултат от търга:

 

Заповед № РД 19-444/21.07.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-443/21.07.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-440/17.07.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем

на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-439/17.07.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-338/06.06.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-337/06.06.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-286/09.05.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-238/07.04.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

 

Заповед № РД 19-131/05.03.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-28/23.01.2014 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-389/08.11.2013 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-268/06.08.2013 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-169/20.05.2013 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-144/28.03.2013 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-33/01.02.2013 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-356/18.10.2012 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост
Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-354/17.10.2012 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост
Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-351/12.10.2012 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-278/24.07.2012 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-229/21.05.2012 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

Заповед № РД 19-161/19.03.2012 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост
Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-160/19.03.2012 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-103/23.02.2012 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-630/04.11.2011 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-592/11.10.2011 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-339/03.08.2010 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-333/29.07.2010 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-337/30.07.2010 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-277/24.06.2010 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-212/09.06.2010 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-190/01.06.2010 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Удължаване на срока за Заповед № РД 19-190/01.06.2010 г.

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-161/05.05.2010 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

 

Заповед № РД 19-80/09.03.2010 г. за откриване на процедура за отдаване под наем
на части от недвижими имоти – публична държавна собственост

Резултати от търга:

Обява

СУ „Св. Климент Охридски” обявява процедура за избор на ползвател/и на потребителска информационна мрежа, находяща се в студентско общежитие - бл. 51, Студентски град, с цел осигуряване на интернет-свързаност за живущите в него.

СУ обявява търг

за откриване на процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост – стол-ресторант "Яйцето"