Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет / Новини

   

12 Януари 2023 г.

Болница „Лозенец“ с нова инициатива – Клинични дни „Лозенец“ - Първото събитие е посветено на рака на панкреаса

photo_2023-01-12_08-28-01

Университетска болница „Лозенец“ започва нова инициатива – Клинични дни по различни теми. Първото събитие, което ще се състои на 20 януари 2023 г. , поставя фокуса върху рака на панкреаса. Успоредно с това лечебното заведение разкрива първия у нас Панкреасен център. Хирургията на панкреаса е най-сложната висцерална хирургия и се извършва във високоспециализирани центрове, каквато е практиката в Европа и света. Такъв ще бъде и новосъздаденият център с ръководител доц. д-р Олег Чолаков, който е и модератор на първите Клинични дни „Лозенец“. Той е доказан специалист с над 25-годишен опит в панкреасната хирургия, специализирал и работил в двата най-големи немски панкреасни центрове в Хайделберг и Бохум, както и в Панкреасния център в Берн, Швейцария.

Гост-лектор на събитието е проф. Валдемар Уул – директор на Хирургичната клиника в болница „Сейнт Йозеф“, Бохум и професор по хирургия в Рур университет, Бохум, президент на Немското хирургично дружество и почетен член на Българското хирургично дружество.

Темата на неговата лекция е „Мултимодална терапия на карцинома на панкреаса“. Проф Уул ще проведе и дискусия със студенти, по време на която ще представи добри практики от своя опит.

Предвидена е пресконференция с проф. Валдемар Уул, която ще се състои в от 13.00 ч.

Повече информация за проф. Валдемар Уул:

Проф. Валдемар Уул е роден през 1960 г.

Завършва медицина през 1987 г. в Университет Улм, Германия

През периода 1988-1993 г. е асистент в Университетската хирургична клиника Улм.

От 1993 до 2001 г. работи в Университетската болница Инзелшпитал - Берн, Швейцария, а през периода 2001-2003 г. - в Университетската хирургична клиника, Хайделберг, Германия.

От 2004 г. насам е директор на Хирургичната клиника в болница Сейнт Йозеф, Бохум, Германия и професор по хирургия в Рур университет, Бохум.

През октомври 2022 г. е избран за Президент на Немското хирургично дружество с мандат 2024-2025 г.

Проф. Уул е почетен член на Българското хирургично дружество от 2006 г.

Първото идване на проф. Уул в България е през 2004 г. като впоследствие той посещава многократно страната за участие в научни форуми на Българското хирургично дружество, УМБАЛСМ „Пирогов“ и извършване на редица оперативни интервенции на български пациенти. Визитите му в страната направиха възможно у нас развитието на съвременната панкреасна хирургия.

Проф. Уул в лично качество и институциите, в които е работил - Университетската болница Инзелшпитал – Берн, Университетската хирургична клиника, Хайделберг и Болницата Сейнт Йозеф – Бохум, имат съществен принос за развитието на българската хирургия и медицина. С неговото лично съдействие и подкрепа през годините в тях са преминали обучение повече от 30 наши специалисти – хирурзи, гастроентеролози, травматолози и медицински сестри.

28 Ноември 2022 г.

Софийският университет отбеляза патронния си празник с академично тържество.

1_44

Голямата награда за научна и изследователска дейност Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за 2022 г. получиха проф. дхн инж. Иво Грабчев от Медицинския факултет и проф. дин Диляна Ботева с последовател гл. ас. д-р Лили Грозданова от Историческия факултет.

Повече информация

21 Ноември 2022 г.

На 21.11.2022 г. в зала № 501 на Университетска болница „Лозенец“ проф. Иван Масларски, ръководител на Катедра “Анатомия и хистология, патология и съдебна медицина“ - МФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и неговият екип представиха проект на интернет-атлас по неврохирургия и невроанатомия пред лекари и студенти.

Атласът е разработен от представители на Катедрата и Клиниката по неврохирургия - Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“. По-късно към тях се присъединяват и екипи от болници и университети от Германия, Дания и Италия.

Проектът включва фотореалистични анатомични триизмерни изображения по невроанатомия, триизмерни реконструкции на хирургични достъпи, базирани на образни изследвания. За постигане целта на проекта са направени специализирани анатомични дисекции у нас и в други европейски неврохирургични центрове и са генерирани фотореалистични анатомични модели. Всеки от тях може да се наблюдава с добавена реалност директно през телефон, независимо от операционната система, както и в условията на виртуална реалност с помощта на специализирано за целта устройство.

Атласът ще служи като средство за обучение на студенти, специализанти и специалисти по неврохирургия, ортопедия, пластична, съдова хирургия, ангиология и др. Част от съдържанието му ще бъде достъпно и за потребители без медицинско образование.

Проектът е одобрен за финансиране от Фонда за научни изследвания към Европейската асоциация по неврохирургия, заедно с още седем други от общо 90 и е сред наградените на Конференцията на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества.

3D Atlas of Heurological Surgery

30 Август 2022 г.

 

Конкурс по Национална програма "Млади учени и постдокторанти-2"

Медицинският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани през 2022 - 2023 г. по Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“.

18 Август 2022 г.

Златните олимпийци на България виждат своето бъдеще в медицината.

Проф. Албена Йорданова е преподавател по биохимия в Медицинския факултет на Софийския университет. Тя е ръководител на националния отбор на България по биология. Само преди месец отборът ни спечели един златен, един сребърен и два бронзови медала на Международната олимпиада по биология Повече информация

Частно средно училище "ЕСПА", търси да наеме студент, на 4 часов работен ден, на позиция Медицинска сестра. Желаещите, да оставят координати в Деканата, стая 1.

 

Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ Обявява конкурс по документи, съгласно чл. 18 от Наредба №1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването по неклинична специалност – „Медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)“ – 1 място, за нуждите на Военномедицинска академия . Повече информация

 

20 Май 2020 г. - Българската асоциация на микробиолозите организира електронно обучение в три модула.

Във връзка с непрекъснато нарастващата антимикробна резистентност - един от глобалните проблеми на съвременното общество, Българската асоциация на микробиолозите организира електронно обучение в три модула. Целта на обучителната програма е лекарите и студентите по медицина, да получат допълнителна информация по проблема, както и начините за лечение на широк кръг заболявания, с прилагане на точните за всеки конкретен случай медикаменти, в най-подходящите за целта концентрации.

Регистрацията за участие става на сайта на БАМ, в раздел "Учебна дейност - дистанционно обучение". Всеки курсист може след регистрация и входящ тест да се включи в трите обучителни модула, всеки от които завършва с изходящ тест и възможност за получаване на сертификат.

В Модул 1 участниците ще получат информация за структурата, механизмите на действие, фармакокинетиката и фармакодинамиката на отделните класове антибиотици и принципите за тяхното прилагане. Предоставена е информация относно правилното вземане, съхранение и транспортиране на материали за микробиологично изследване. Специално място е отделено на вродената антибиотична резистентност, както и фенотипните методи за доказване на механизмите на резистентност, методите за лабораторно изпитване на антимикробната чувствителност, изготвянето и интерпретацията на антибиограми. Участниците ще имат възможност да се запознаят със Системата за надзор на антимикробната резистентност - БулСтар и Националната програма за рационална употреба на антибиотиците и надзор на антимикробната резистентност в България”. В Модул 2 са поместени ръководства за лечение на инфекции в извънболничната помощ, с включени препоръки за емпирична антибиотична терапия. В Модул 3 ще бъдат разгледани основните инфекциозни заболявания в болничната помощ и ръководства за тяхната терапия.

18 Май 2020 г.  

ДЕСЕТА НАЦИОНАЛНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ЗА ЖЕНИТЕ В НАУКАТА“

Млади жени учени в областта на природните науки от цяла България имат възможността да кандидатстват за Националните стипендии по глобалната програма „За жените в науката“. Кандидатурите за конкурса могат да бъдат подавани до 31 май 2020 г., като и тази година ще бъдат присъдени три стипендии на стойност 5000 евро всяка.

Повече информация

FWIS 2020 Poster

10 Април 2020 г.

Заповед РД-01-189 от 9 Април 2020 на министъра на здравеопазването за отлагане на майската изпитна сесия.

 

23 Октомври 2019 г.

"Нова процедура за кандидатстване на специализанти за финансиране по проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 "Специализация в здравеопазването" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г."

Информация за проект BG05M9OЗ001-1.015-0001 „Специализация в здравеопазването“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)

17.01.2018

Прекъсналите студенти, трябва да минат през Деканата на Медицински факултет, за да получат индивидуални протоколи за изпит.

 

30.11.2018

Класиране на кандидатите за заемане на места разпределени по специалности съгласно Заповед РД- 19-3/01.10.2018 г. на МЗ, за които държавата ще финансира теоретичното обучение на специализанти в Мeдицински факултет при СУ “Св. Климент Охридски“

 

27.11.2018

Картите за достъп на I курс „Медицина“, „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ са налични в Деканата на Mедицински факултет

 

28.09.2018

Продължаване на срока за поправителни изпити

 

21.09.2018

Откриване на 2018/2019 академична година в Медицински факултет

 

30.08.2018

Именни стипендии 2018/2019 фондация Еврика

Информация

Основни правила

Формуляр

 

18.07.2018

Информация за новоприетите студенти в специалностите медицина, медицинска сестра, медицинска рехабилитация и ерготерапия

 

11.07.2018

Писмо от Национален Център за Информация и Документация от 03.07.2018 г.

 

06.06.2018

Кошче за събиране на алкални батерии е разположено в Деканата на Медицински факултет, стая 5

 

09.05.2018

Програма III-ти Конгрес по Майчино-Фетална Медицина – 2018

ПОКАНА - Курс по ехография

 

08.05.2018

Достъп до системата http://www.clinicalkey.com/meded е осигурен от всички компютри в мрежата на Медицински факултет до 01.06.2018г. след регистрация с Email и парола.

 

02.05.2018

Кандидатстудентска кампания 2018

 

25.04.2018

Достъп до системата https://new.reaxys.com е осигурен от всички компютри в мрежата на Медицински факултет до 02.05.2018г.

 

20.02.2018

Уважаеми преподаватели,

Във връзка с предаването на индивидуални отчети Ви информираме, че за всеки служител се генерира автоматично електронна пощенска кутия със следните данни за достъп:

Уеб адрес: https://email.uni-sofia.bg

Потребителско име: <потребителско_за_СУСИ>

Парола: <парола_за_СУСИ>

При проблеми с достъпа пишете на: zimbra@uni-sofia.bg

От Деканата на Медицински факултет

 

21.01.2018

Уважаеми студенти,

В срок от 23.01.2018 до 16.02.2018г. в профилът си в СУСИ, следва да записвате избираеми дисциплини за летен семестър.

 

08.11.2017

Класиране на кандидатите за заемане на места разпределени по специалности съгласно Заповед РД- 19-3/15.09.2017 г. на МЗ, за които държавата ще финансира теоретичното обучение на специализанти в МФ СУ“Св. Климент Охридски“

 

24.10.2017

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ !!!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СТУДЕНТИ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ,

Съгласно Закона за висшето образование – чл. 6, ал. (4), „Висшето училищеосигурява качеството на образованието и научните изследвания чрез вътрешна системаза оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав,която включва и проучване на студентското мнение най-малко веднъж за учебнагодина.” В тази връзка, се обръщаme към Вас с молба за Вашите мнения и оценки закачеството на учебния процес.

Анкетата е анонимна и резултатите от нея ще бъдат използвани само катообобщена информация. Попълването и ще отнеме не повече от 15 минути.

Моля, бъдете активни!

Линк към картата: http://sites.uni-sofia.bg/sociologysurvey/survey.php?sid=292

 

17.10.2017

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ОБЯВЯВА МЕСТА

Обява

Заявление

 

16.10.2017

Уважаеми преподаватели и студенти на Медицински факултет,

Във всяка учебна зала на територията на УМБАЛ “Лозенец” има стационарно разположен компютър с USB и CD/DVD четец, прожектор и озвучител с инсталиран софтуер лицензиран за СУ “Св. Климент Охридски” и достъп до Интернет. С цел нормалното протичане на учебните занятия използването на предоставените техниката и софтуер е необходимо да не се променя конфигурация от неоторизирани за това лица.Благодарим ви за разбирането!

От Деканата на Медицински факултет

 

08.10.2017

В срок до 01.11.2017г всеки студент следва да запише минимум една избираема дисциплина, от профилът си в СУСИ.

 

02.10.2017

Писмо на доц. д-р Елиза Стефанова, зам.-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация 70-92-71/02.10.2017 г.

 

29.09.2017

Заповед на Декана 29/29.09.2017 г.

 

Ликвидационна сесия се обявявя от 18.09.2017 до 06.10.2017 г.

Всеки студент, който ще се явява, трябва да подаде молба в Деканат – МФ, с приложена квитанция за платена такса от 30.00 лв.

Образец на молбата

 

26.09.2017

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД РД 19-213 ОТ 30.06.2017г., КРАЕН СРОК ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИТЕ ТАКСИ, ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА Е 03.10.2017г.

 

21.09.2017

Уважаеми студенти и преподаватели,Официалното откриване на учебната 2017-2018 година за студентите от Медицински факултет ще се състои на 2 октомври 2017 г. от 14 часа в Аулата на 4 етаж на УБ „Лозенец“.Учебните знаятия започват на 3 октомври, съгласно обявения график.

От Деканата на Медицински факултет

 

11.08.2017

Студентите, които се явяват на повишителен изпит, задължително подават молба до Декан на МФ, проф. д-р Любомир Спасов, и заплащат такса (в размерна 30.00лв) в касата на МФ(работи от 28.08.), в париченсалон на СУ или по банков път.

Образец

 

10.08.2017

СТУДЕНТИТЕ, ПРИЕТИ СЪС ЗАПОВЕДИ НА РЕКТОРА ОТ М.АВГУСТ, ДА ЗАПЛАЩАТ ТАКСИТЕ В ПАРИЧЕН САЛОН И ДА ЗАКУПУВАТ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ОТ КНИЖАРНИЦА НА СУ, ПРЕДИ ДА ДОЙДАТ ЗА ЗАПИСВАНЕ В МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

18.05.2017

Във връзка с планирана от ЧЕЗ на 25 май 2017 г. от 9:30 до 14:00 часа профилактика в сградата на Факултета по математика и информатика има вероятност от прекъсване на достъпа до Интернет.

 

22.03.2017

Oт 20.03.2017г. стажант-лекарите започват, както следва:
3 и 5 гр. „Гастроентерология“ - ас. д-р Попадийн, ВМА и доц. д-р Василева УМБАЛ "Лозенец";
4 и 6 гр. „Хирургия“ - доц. д-р Горнев, УМБАЛ "Лозенец";
1 и 2 гр. „Педиатрия“ - доц. д-р Митрова, УМБАЛ "Лозенец";
8, 10 гр гр. „Пневмология“ - проф. д-р Костов, ВМА;
7 и 9 гр. "Педиатрия" - доц. д-р Митрова УМБАЛ "Лозенец".

 

21.03.2017

Регионален обучителен курс по Неврология на Европейската Академия по Неврология

 

27.02.2017

Кандидатстудентска кампания 2017

Сектор "Прием на студенти"

Отдел „Образователни дейности“

на СУ "Св. Климент Охридски"

телефон 02/930 84 00 за специалности: "Медицина", "Медицинска сестра" и "Медицинска рехабилитация";

телефон 02/846 74 29 за специалност "Медицина на английски език"

 

21.02.2017

Във връзка с обявена покана за избор на асоциирани партньори за участие в изпълнението на дейности по проект по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020), процедура за безвъзмездна помощ BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, Компонент 3: „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“ в областта на рехабилитационни и ерготерапевтични методи при тежки състояния в медицината, се удължава срока за кандидатстване до 26.02.2017 г.

 

02.12.2016

Oт 12.12.2016г. стажант-лекарите започват, както следва:

3 и 5 гр. „Хирургия“ - доц. д-р Горнев, УМБАЛ "Лозенец";

4 и 6 гр. „Социална медицина“ - доц. д-р Шопова, УМБАЛ "Лозенец", стая 3, стар Деканат;

1 гр. „Гастроентерология“ - доц. д-р Василева, УМБАЛ "Лозенец";

2 гр. „Гастроентерология“ - д-р Стоянова и гл.ас. д-р Сираков, ВМА;

8 и 10 гр. „Педиатрия“ - доц. д-р Митрова УМБАЛ "Лозенец";

7 и 9 гр. "Нефрология" - д-р Арабаджиева, доц д-р Димитрова, УМБАЛ "Лозенец";

 

01.12.2016

Дипломирането на випуск 2016г. ще се проведе на09. декември. 2016 от 11:00 часа в Аула на СУ"Св. Климент Охридски".Студентите трябва да бъдат на място( гардеробно) един час преди началото на церемонията.

 

10.11.2016

Oт 14.11.2016г. стажант-лекарите започват, както следва:

 

1 и 2 гр. „Кардиология“ - проф. д-р Донова УМБАЛ "Лозенец";

3 и 5 гр. „Хирургия“ - доц. д-р Горнев, УМБАЛ "Лозенец";

4 и 6 гр. „Инфекциозни болести“ - проф. д-р Плочев, ВМА;

7 гр. „Гастроентерология“ - доц. д-р Василева, УМБАЛ "Лозенец";

9 гр. „Гастроентерология“ - д-р Стоянова и гл.ас. д-р Сираков, ВМА;

8 и 10 гр. „Педиатрия“ - доц. д-р Митрова УМБАЛ "Лозенец".

 

03.11.2016

Държавен изпит по Акушерство и гинекология ще се проведе

на 07.11 и 08.11. 2016г от 8.00 часа в 2 зала, партер, Деканат.

 

Пропуските за достъп на новоприетите студенти са наличнив Деканат - МФ.

 

14.10.2016

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОСОНОЛОГИЯ И МОЗЪЧНА ХЕМОДИНАМИКА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 

04.10.2016

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ОБЯВЯВА МЕСТА

 

19.09.2016

Официалното откриване на новата академична 2016/2017г е от 14.00 часа на 03.10.2016г. в Аула на УБ'Лозенец

 

24.08.2016

Държавният изпит по Хигиена, епидемиология, инфекциозни болести и социална медицина ще се проведе на 7. септември (сряда) 2016 г. от 8.30 ч.във ВМА.

 

17.08.2016

Медицина на английски

 

28.07.2016

ВСЕКИ НОВОПРИЕТ СТУДЕНТ СЛЕДВА ДА ПРЕДОСТАВИ В ДЕКАНАТ „УЧЕБЕН ОТДЕЛ“ СНИМКА ПАСПОРТЕН ФОРМАТ КАЧЕНА НА CD В СРОК НАЙ-КЪСНО ДО 07.10.2016 ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРОПУСК ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧЕБЕН БЛОК „МОРФОБЛОК“ И УБ“ ЛОЗЕНЕЦ“.

 

27.07.2016

Студентите от специалност "Медицина", които трябва да се явят на поправителни изпити по "Фармакология", "Обща патология", "Патофизиология", "Клинична патология","Нервни болести" трябва да се запишат в списъци в Деканат - МФ за разпределяне по дати.

 

26.07.2016

Студентите от специалност "Медицинска рехабилитация и ерготерапия", които ще се явяват на поправителен по "Патоанатомия", Нервни болести" трябва да се запишат в списъци в Деканат - МФ за разпределяне по дати.

 

24.06.2016

УБ „Лозенец“ сключи договор с НЗОК за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ

Обръщение от проф. д-р Любомир Спасов, директор на УБ „Лозенец“:

УБ „Лозенец“ сключи договор с НЗОК за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, чрез своя консултативно-диагностичен блок.

В период 1 - 30 юни Вие можете да смените Вашия общопрактикуващ лекар, като се доверите на нашето реномирано лечебно заведение.

За повече информация, моля вижте прикачения файл.

 

Във връзка с извършване на профилактика на мрежата временно няма достъп до Интернет в учебните зали на Медицински факултет в сградата на УБ ”Лозенец” и Библиотеката на УБ ”Лозенец”.

 

25.05.2016

СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА

 

07.04.2016

Поправката на държавен изпит по "Хигиена, епидемиология, инфекциозни болести и социална медицина" ще се проведе на 15.04.2016г от 8:30 във ВМА в Клиника по Инфекциозни болести.

 

29.03.2016

СТИПЕНДИИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

 

ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЕНИТЕ СТУДЕНТИ

 

20.02.2016

Поправката на държавен изпит по "Акушерство и гинекология" ще се проведе на 22.02.2016г в учебна зала 2, партер, Деканат от 8:30 часа.

 

15.02.2016
Курсове за работа с Microsoft Office за преподаватели и служители в администрацията на

Медицински факултет

на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Желаещите да вземат участие да изпратят съобщение до 28.02.2016г. 23:59ч., на адрес: admin@med.uni-sofia.bg, посочвайки 3 имена и заемана длъжност в Медицински факултет.

 

01.02.2016

П Л А Н – Р А З П И С А Н И Е

за продължаващо медицинско обучение на висшите медицински и немедицински специалисти

и професионалистите по здравни грижи

за 2015 / 2016г.

П Р А В И Л Н И К

за условията и реда за провеждане на обучението за придобиване на специалност и продължаващото медицинско обучение в Медицински факултет

на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

25.01.2016

Кандидатстудентска кампания 2016

 

18.01.2016

Поправката на държавен изпит по Акушерство и гинекология ще се проведе на 22.02.2016г от 8:30 в Медицински факултет, Деканат, зала-партер.

 

02.12.2015

Поправката на държавен изпит по "Акушерство и гинекология" за VI ти курс медицина, ще се проведе на 21 декември от 8:30 в зала на 6 ет. в "Софиямед".

Промоцията на випуск 2015г. ще се проведе на 09.12.2015г от 13:30 в Аула на СУ " Св. Климент Охридски". Абсолвентите да са в гардеробното до залата към 12:30 часа.

 

27.11.2015

"Социална компетентност в общуването" на дата: 28.11.2015г ще се проведе в Стъклена аула, Деканат, 2 ет.

 

19.11.2015

Класиране на специализанти

 

09.11.2015

Държавен изпит по АГ от 1 до 4 група ще се проведе на 10.11.2015г. от 8,30ч. в болница "София мед", семинарна зала, 6 етаж;

Държавен изпит по АГ от 5 до 8 група ще се проведе на 11.11.2015г. от 8,30ч. в болница "София мед", семинарна зала, 6 етаж.

 

На 03 ноември 2015 година при сериозен интерес и убедителен кворум се проведе Общо събрание на Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Дневният ред включваше обсъждане и формиране на позиция на преподавателите и студентите от Медицинския факултет по отношение на предстоящия избор на Ректор от Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 17 ноември 2015 година. Представени бяха впечатления от проведените срещи и разговори на ръководството на факултета с всеки от двамата кандидати за поста чл.-кор. професор дхн Тони Георгиев Спасов и професор дфн Анастас Георгиев Герджиков, както и от проведения публичен диспут между кандидатите и срещите им с преподаватели и студенти от Софийския университет. Свои становища споделиха професор д-р Любомир Спасов, професор д-р Върбан Ганев, доцент Геновева Златева, доцент д-р Людмила Иванова, доцент д-р Ася Станчева, професор д-р Цветанка Маринова, професор д-р Христо Чучков, доцент д-р Иванка Атанасова, ас. Десислава Лазарова, гл. ас. Петър Райчев. Проведе се дискусия по темата и се оформи категоричното становище на Медицинския факултет да се подкрепи кандидатурата за Ректор на професор дфн Анастас Георгиев Герджиков на Общото събрание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 17 ноември 2015 година. При проведеното гласуване формираното становище получи единодушна подкрепа от Общото събрание на Медицинския факултет със 112 гласа „за“. Нямаше гласове „против“ и „въздържал се“.

 

Отчетен доклад на ръководството на Медицинския факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", за 2015 година.

 

29.10.2015

Картите за достъп до УБ" Лозенец" на 1ви курс "медицина на български език", "медицинска сестра" и "медицинска рехабилитация и ерготерапия" и за прехвърлените във втори и трети курс са налични в Деканат, МФ

 

26.10.2015

Търси се изгубен мобилен телефон марка LG в сградата на Деканата на Медицински факултет. При информация, моля, обадете се в Отдел "Студенти", Деканата на Медицински факултет.

 

За 5-та година Комитетът по медицинско образование към Асоциацията на студентите по медицина - Софийски университет, подкрепени от преподаватели и ръководството на Медицински факултет и Университетска болница "Лозенец" организират Национална Студентска Академия по Хирургия. Събитието ще се проведе на 27-29 ноември 2015г. в УБ "Лозенец" и ще вземат участие както видни специалисти в областта на хирургията, така и студенти от шестте медицински факултета в страната.

 

23.10.2015

Извънредната поправителна сесия по нервни болести е определена за 27 /вторник/ октомври от 8.30 часа във ВМА за всички дисциплини - медицина, МРЕ и сестри.

 

13.10.2015

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ОБЯВЯВА МЕСТА за специализанти за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Заповед

Приложения

 

04.10.2015

Новите карти за достъп на студентите от 2, 3, 4 , 5, 6 курс медицина;2,3, 4 курс медицинска сестра; 2, 3, 4 курс Медицинска рехабилитация и ерготерапия са налични в Деканат на Медицински факултет.

 

01.10.2015

Медицина на английски. Класиране

Медицина на английски. Резултати от проведените изпити на 24 септември 2015

Всички новоприети студенти следва да донесат снимка, паспортен формат качена на CD, в срок до 09.10.2015г.

 

Учебните занятия започват на 05.10.2015г.УПРАЖНЕНИЯТА ПО "БИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА" ЗА 1ВИ КУРС МЕДИЦИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЛАБОРАТОРИЯ В УБ "ЛОЗЕНЕЦ".СТУДЕНТИТЕ, КОИТО СА НА СЪОТВЕТНОТО УПРАЖНЕНИЕ ДА ЧАКАТВ ДЕКАНАТА, КЪДЕТО ЩЕ БЪДАТ ПОСРЕЩНАТИ ОТ АСИСТЕНТ.

 

24.09.2015

Откриването на академичната 2015/2016г ще се проведе на 01.10.2015г. от 13.00 часа в Аула на УБ"Лозенец", 4 ет.Редочните учебни занятия ще започнат на 05.10.2015г. /понеделник/

 

16.09.2015

Медицина на английски. Резултати от проведените изпите на 10 септември 2015

 

31.08.2015

PRELIMINARY COURSES ON BIOLOGY AND CHEMISTRY

Faculty of Medicine offers two short courses on biology and chemistry for applicants to our program in MEDICINE for 2015-2016 Academic year.

The first course is scheduled on September 7, 8, and 9, 2015, from 9.00 a.m., and the second one on September 21, 22, and 23, 2015, from 9.00 a.m.

The courses will be held at the Dean’s Office Building, Faculty of Medicine, University Hospital Lozenetz, Koziak street 1, 1407 Sofia.

Tuition fee for participation in a course is BG Leva 200 (two hundred BG Leva), which has to be paid in advance at the Rector’s Office along with the application fee for our entrance exam.

 

25.08.2015

Кандидатстудентска кампания 2015

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ

 

18.08.2015

Важно за студентите, обучаващи се по Медицина на български език, които ще се явяват на изпит по "Физиология на човека" на датите - 09 и 10.септември;
От факултетен номер 70332 до факултетен номер 70441 следва да се явят на изпит на дата: 09.09.2015 г;
От факултетен номер 80086 до факултетен номер 80164 следва да се явят на изпит на дата: 09.09.2015 г;
От факултетен номер 70220 до факултетен номер 70329 следва да се явят на изпит на дата: 10.09.2015 г;

Относно КСК, уч.2015-2016 г.
За кандидадстуденти изкарали положителна оценка по биология или химия на изпитите проведени в СУ "Св.Климент Охридски" или имащи оценка от ДЗИ и посочили, че желаят да участват в класирането с нея, могат да подават документи в сектор "Прием на студенти" до края на м.август за попълване на незаети места в специалност "Медицинска сестра".

 

31.07.2015

Медицина (in English language)

 

30.07.2015

Студентите от III курс Медицина, които ще се явяват на поправителен изпит по "Фармакология" следва да се запишат в списъка в Деканата на МФ, за разпределение на датите: 01;02;03.септември 2015г.

 

25.05.2015

Уважаеми студенти, всички, които ще имат „Спорт“ през учебната 2015/2016г. трябва да направят списъци, в които да посочат:

  • какъв вид спорт желаят да упражняват;
  • в какъв ден /един за всички/;
  • в какъв час /един за всички/.

Списъците да бъдат изготвени и предадени до 18.09.2015 г. в „Учебен отдел „ на Деканата.

 

22.05.2015

Кандидатстудентска кампания 2015

 

30.04.2015

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

проведено на 29 април 2015 г

 

20.04.2015
Краен срок за подаване на документи за лятна кандидатстудентска сесия: 22.05.2015 г, Ректорат, бул. "Цар Освободител" 15, отдел "Прием", тел. 02/9308400

 

15.04.2015

Общо събрание на Медицински факултет

 

06.04.2015

На 06.04.2015 г., понеделник, между 14:00 ч. и 19:00 ч. ще се проведе профилактика на компютърната мрежа в Медицински факултет, което ще причини временно ограничаване на достъпа до Интернет на част от работните места. Извиняваме се за причиненото неудобство!

Техническа поддръжка на Медицински факултет

 

31.03.2015

КАМПАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ ЗА ЛЕТНИЯ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

 

24.03.2015

Презентация на Информационна система "Графици" на 27.03.2015 год., от 13:00 ч.,

Деканата на Медицински факултет, Учебна зала, етаж 2.

 

04.03.2015

Презентация на системата UpToDate четвъртък, 05.03.2015 г, 10:00 ч.

Деканат на Медицински факултет, Учебна зала, етаж 2.

Презентиращ: Златко Попов, представител на UpToDate за Източна Европа.

 

12.01.2014

Достъп до информационна система UpToDate от Библиотеката на Медицински факултет

Повече информация можете да получите директно в Библиотеката, сградата на УБ "Лозенец", ет.4

 

01.12.2014

Тържествената церемония за връчването на дипломите на дипломантите от випуск 2014 г. ще се проведе на 10.12.2014 г от 14.30 часа. Моля всички абсолвенти да се явят в 13.30 в Ректората, на етажа на гардеробната под Аулата.

 

23.11.2014

НАЦИОНАЛЕН ПРИЗ "СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА"

ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИЗА СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА 2014 Е ДО 23:59h НА 24 НОЕМВРИ 2014 НА STUDENT@NPSS.BG

 

17.11.2014

На 20.11.2014 г., четвъртък, от 12:00 часа в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се състои удостояване от Академическия съвет на проф. Масимо Малаго с почетно звание "Доктор хонорис кауза" на СУ "Св. Климент Охридски".

 

Учебен отдел уведомява всички първокурсници подали документи за ISIC карти, че картите са налични в Деканат - МФ. Тези от Вас, които са на общежитие, ще получат картите си от домакина на общежитието.

 

Важно! Относно пропуск за достъп до територията на УБ"Лозенец".Всеки първокурсник, приет в Медицински факултет следва да се снима/ цветна снимка, паспортен формат/, снимката да се качи на диск и да се предостави в Деканата на инспектори: Боряна Стоянова, Мария Мешалова в срок до 10.10.2014 г.

 

Специалност медицина: Студентите от 9 група моля в понеделник 06.10.2014 г да дойдат в Деканата 10 мин. преди започване на упражненията, за да бъдат съпроводени до Учебен - морфоблок.За специалност медицинска сестра - Студентите от 2 група моля в понеделник 06.10.2014 г да дойдат в Деканата 10 мин. преди започване на упражненията, за да бъдат съпроводени до Учебен - морфоблок.

 

Официалното откриване на академичната година ще се проведе на 01.10.2014 г от 13.00 часа. в аулата на УБ"Лозенец", 4 ет.

 

На 2-5 октомври 2014 г. в Парк хотел Москва в град София ще се проведе Регионален
Европейски курс на обучение по неврология, организиран от Европейската академия по
неврология и Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.
Участието на студенти от Медицинския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" е безплатно.
За онлайн регистрация посетете сайта www.neurosonology-bg.com

 

ОБЯВЯ ЗА КОНКУРСИ ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Документи за участие в конкурса

Списък специалности за прием на специализанти

 

MEDICINE in ENGLISH for the academic year 2014 / 2015

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ В МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Стипендии на Байер за таланти в науката

 

Класиране от конкурса за заемане на места за специализанти в Медицински факултет - 2014 г
Класиране по документи от конкурса за заемане на места за специализанти в Медицински факултет - 2014 г

 

Стипендии на Байер за таланти в науката

 

Презентация специалност "Медицина"

Презентация специалност "Медицинска сестра"

Презентация специалност "Медицинска Рехабилитация и Ерготерапия"

 

ПРОФИЛАКТИКА НА КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА В МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Поправката на държавният изпит по АГ ще бъде на:23.01.2014 във ВМА от 8:30 часа,в залата на отделението по АГ.

 

Ръководството на Медицинския факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, съобщава, че промоцията на студентите по специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ на випуск-2013 ще се състои в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 9 декември 2013 год. (понеделник) от 11.00 часа. Поканваме студенти, преподаватели, приятели и роднини да споделят радостта на нашите абсолвенти.

Абсолвентите следва да се явят в сградата на Ректората в 9.30 часа за получаване на абсолвентски тоги.

 

Всички студентите чужденци от 1. и 2. курс са поканени да заповядат на организационна среща на курса в понеделник/четвъртък от 11-14 часа. при гл.ас.д-р Ася Асенова (2 курс), гл.ас. д-р Йорданка Велкова (1.курс).

 

Поради настъпили промени ще се поставят програми, които са в действие считано от датата си на поставяне!!!

 

Медицина на английски език - прием в ДЕО

Medicine in English - apply for English preparation program

 

Ликвидационна сесия

 

3rd EURASIAN CONGRESS OF HEALTH SCIENCES

New Trends, Concept, Techniques in Medicine - Heart and Vascular System

September 26, 2013 / Sofia

 

V Международна научно-практическа конференция на млади учени "SCIENCE4HEALTH 2013"

 

Допълнителен прием на специализанти по Наредба № 34/2006 г. за обучение в Медицински факултет на СУ "Св. Климент Охридски"