Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2017

   
 
 

ТАКСА за явяване на кандидатстудентски изпити - първа сесия

Онлайн регистрация за изпити:

https://online.uni-sofia.bg

Идентифициране на писмените работи

 

Отговори на тестове от изпити - първа сесия

 

Балообразуване

График на изпитите

Програми за изпити

Кандидатстудентски изпити

Местоположение на сгради и зали

 

Телефони за кандидатстудентска информация:

02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544