Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2018

   

 

https://online.uni-sofia.bg/

 

Записване и потвърждаване за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти за уч. 2018/19 г.

 

Заповед РД 19-160/06.06.2018 г. - такса за участие в КСК и класиране

Заповед РД 19-155/04.06.2018 г. - такса за явяване на изпит

Тестове и отговори от изпити

 

ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА

https://mf.uni-sofia.bg

 

Записване и потвърждаване за участие в следващ етап на класиране на новоприетите студенти в специалност Медицина за уч. 2018/19 г.

 

 

Допълнение - Прием на студенти в специалност Медицина

Заповед РД 19-161/06.06.2018 г. - такса за класиране в специалност Медицина

 

Заповед РД 20-1080/09.07.2018 г. за Идентифициране на писмените работи за втора изпитна сесия
/11 -13 юли 2018 г./

 

Годишни такси за учебната 2018/2019 г.

 

Места за прием - държавна субсидия за учебната 2018/2019 г.

Места за прием - платено обучение за учебната 2018/2019 г.

План за прием по 103 ПМС за учебната 2018/2019 г.

План за прием по 228 ПМС за учебната 2018/2019 г.

 

Балообразуване

График на изпитите

Програми за изпити

Кандидатстудентски изпити

Местоположение на сгради и зали

 

Телефони за кандидатстудентска информация:

02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544