Начало / Прием / Прием за образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" след средно образование / Кандидатстудентска кампания 2018

   

 

https://online.uni-sofia.bg/

Прием на документи за втора изпитна сесия - до 18 май 2018 г.

 

Заповед РД 19-40/16.02.2018 г. - такси за явяване на изпит

Заповед РД 19-66/13.03.2018 г. - за достъп до сградите на СУ за първа изпитна сесия

Разпределение по зали за изпити - първа сесия

Идентифициране на писмените работи

Тестове и отговори от изпити

 

Балообразуване

График на изпитите

Програми за изпити

Кандидатстудентски изпити

Местоположение на сгради и зали

 

Телефони за кандидатстудентска информация:

02/9308 400; 02/9308 522; 02/9308 544