Начало / Университетът / Факултети / Медицински факултет

   
Лого СУ

 

София 1407, ул. Козяк 1

Телефон: (+359) 2 9607 417

Факс: (+359) 2 9624 771

Лого МФ

 

 

Скъпи абсолвенти,

Уважаеми колеги,

 

Тържествената церемония по връчване на дипломите на випуск 2023 на Медицинския факултет ще се проведе на 09.12.2023 г. от 12.00 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Абсолвентите е необходимо да бъдат пред фоайето на Аулата в 10.30 часа за регистрация и получаване на тоги и шапки.

 

 

РАЗПИС НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

2023/2024, зимен семестър

 

Разпис на занятията за бакалавърските специалности

Специалност I курс II курс III курс IV курс
Медицинска сестра
Медицинска рехабилитация и ерготерапия

 

Разпис на занятията за специалност „Медицина“

 

Специалност I курс II курс III курс IV курс V курс Държавен стаж
Медицина

 

Разпис на занятията за специалност „Медицина на анлийски език“

 

Специалност I курс II курс III курс IV курс V курс Държавен стаж
Медицина на английски

 

Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост – Сесия II

 

В изпълнение на проект „Софийският университет - Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)" с № BG-RRP-2.004-0008 със Заповед № РД-19-494/03.11.2023 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ е обявен Конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост – Сесия II.

Заявките на желаещите да участват в конкурса се приемат от 6 ноември 2023 г. до 17:30 ч. на 3 декември 2023 г. по електронен път на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/. Проектни предложения, които не са подадени по определения ред, няма да бъдат приемани за разглеждане и класиране. Формулярите за участие в конкурса, както и Методиката за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ са публикувани на адрес: https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects/.