Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри

   

 

За непроведени занятия моля пишете своевременно на г-жа Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg

Информация за студентите в магистърските програми:

Информация за защити на магистърски тези и държавни изпити през ноември 2021 г.

20.10.2021

От 21.10.2021 г. учебният процес в Стопанския факултет ще е в дистанционна форма - Заповед

20.10.2021

Кампания по записване на избираеми дисциплини за ОКС „магистър“ за зимния семестър на учебната 2021/2022 г.

15.10.2021

Избираеми дисциплини за ОКС „магистър“

06.10.2021

Достъп до електронни курсове за провеждане на занятия за ОКС „Магистър“

04.10.2021

Провеждане на информационни срещи преди началото на учебната година за магистри

27.09.2021

Разпис на лекциите в магистърските програми през зимния семестър на учебната 2021/2022 година

23.09.2021

Организация на учебния процес в Стопанския факултет през учебната 2021/2022 година - ОКС „Магистър“

23.09.2021

Класирани кандидат-магистри в Стопанския факултет и информация за записване в магистърските програми

21.09.2021

Информация за септемврийската държавна изпитна сесия за ОКС „Магистър“ към катедра „Стопанско управление“

03.09.2021

Информация за септемврийската държавна изпитна сесия за ОКС „магистър“ към Катедра „Икономика“

03.09.2021

Плащане на семестриални такси за 2021/2022 уч. г., зимен семестър чрез СУСИ

25.08.2021

График на поправителната изпитна сесия за учебната 2020/2021 година - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър"

20.07.2021

Септемврийска държавна изпитна сесия на учебната 2020/2021 година в Стопанския факултет – ОКС „Магистър“

15.07.2021

Информация за юлската държавна изпитна сесия за ОКС „магистър“ към Катедра „Икономика“

08.07.2021

График на изпитната сесия за летния семестър на учебната 2020/2021 година - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

01.06.2021

Юлска държавна изпитна сесия на учебната 2020/2021 година в Стопанския факултет – ОКС „Магистър“

14.05.2021

На вниманието на студентите от МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол

22.04.2021

Дати за провеждане на отменени часове на д-р Гълъбов по дисциплината „Иновативни видове туризъм“ в МП ДМТ

09.04.2021

Защита на магистърски тези за МП „Счетоводство и одит“

09.03.2021

Допълнително записване на избираеми дисциплини за ОКС „Магистър“

04.03.2021

Защита на магистърска теза за МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“

02.03.2021

График за записване на студентите магистри за летния семестър на учебната 2020/2021 г. и заверка на студентските книжки

24.02.2021

Въпросник за държавен изпит Магистърска програма „Дигитален маркетинг“, Редовно обучение

19.02.2021

Разпис на лекциите в магистърските програми през летния семестър на уч. 2020/2021 г.

10.02.2021

Удължаване на кампанията за плащане на семестриални такси чрез СУСИ за летен семестър на 2020/2021 уч. г.

09.02.2021

Записване на магистри от летния прием в Стопанския факултет

09.02.2021

Записване на избираеми дисциплини за студентите от ОКС „Магистър“ в студентската информационна система СУСИ

06.02.2021

Актуализирани указания за разработване на магистърски тези, катедра "Стопанско управление"

28.01.2021

Информация за събеседвания с кандидат-магистри за прием от летния семестър на учебната 2020/2021 година

28.01.2021

Държавни изпити и защити на магистърски тези през м. февруари

21.01.2021

График на изпитната сесия за зимния семестър на учебната 2020/2021 година - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"

16.01.2021

Стипендии на френското правителство 2021

13.01.2021

Записване за летен семестър

04.01.2021

Получаване на дипломи за ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

23.11.2020

Информация за изпитите на МП "Дигитален мениджмънт в туризма"

16.11.2020

Административно обслужване: Бланки за изтегляне/Administrative services for students: requests

16.11.2020

Допълнително записване на избираеми дисциплини в ОКС "Магистър"

04.11.2020

Стопанският факултет преминава към присъствено обучение изцяло в електронна среда

28.10.2020

За магистри в МП - Бизнес администрация- Управление и предприемачество

27.10.2020

На вниманието на магистрите, които изучават дисциплината "Гражданско и търговско право"

20.10.2020

Защити на магистърски тези през м. ноември 2020 г.

19.10.2020

График за получаване на студентски книжки на новоприети магистри

16.10.2020

Записване на избираеми дисциплини за студентите от ОКС „Магистър“ в студентската информационна система СУСИ

16.10.2020