Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Защити на магистърски тези през м. ноември 2020 г.

   

19.10.2020

 

Заявленията за явяване на защита на магистърска теза ще се приемат онлайн в периода 2-6, 9 и 10 ноември 2020 г. на следните имейл адреси:

За специалност „Икономика и финанси“: Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

За специалност „Стопанско управление“: Лилия Димитрова, liliab@feb.uni-sofia.bg

За чуждестранни студенти: Алида Ризова, alida@feb.uni-sofia.bg

 

Бланката за защита на магистърска теза може да свалите от ТУК .

 

Заявлението се разпечатва, попълва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочените адреси в зависимост от специалността на студента. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до два работни дни, моля да ни пишете отново преди изтичане на крайния срок.

 

ВАЖНО!

  1. До защита на магистърска теза се допускат само студенти, които са положили успешно всички изпити и имат необходимите кредити по учебен план.
  2. Задължително предаване на 2 броя снимки паспортен формат при инспектор „Магистърска степен“ в кабинет 130. Снимките трябва да са надписани на гърба с трите имена и факултетен номер.

 

 

КАТЕДРА ИКОНОМИКА

 

Защитата на МТ за МП Икономика и право, МП Икономика и финанси и МП Митнически и данъчен контрол ще се проведе на 24 ноември 2020 г. от 14 часа чрез MS Teams.

 

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение – 10 ноември 2020 г.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на Научния секретар на катедра „Икономика “ - ас. Илия Атанасов (i. atanasov@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

 

МП ФБД

Дата: 27.11.2020 г. от 14 часа в MS Teams (линк ще бъде предоставен по-късно)

Предаване на тезите: най-късно до 15.11.2020 г. в E-learn за проверка на съвпадения в текста

 

 

КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ

 

МП "Енергийни пазари и услуги" и МП "Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги" - защитата на магистърски тези ще се проведе на 26 ноември 2020 г.. четвъртък, от 9:00 часа неприсъствено в Microsoft Teams.

 

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в elearn– 01.11.2020г. (неделя) до 23.59 часа.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF и Word формат по имейл на администратора на магистърската програма и Научния секретар на катедра „Икономика и управление по отрасли“ - ас. Мария Трифонова (mgtrifonovaa@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

КАТЕДРА „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

 

МП „Бизнес администрация“ (за неспециалисти – само за випуск 2018/2019, зимен прием) „Бизнес администрация - Стратегическо управление, „Бизнес администрация - Развитие на човешките ресурси“ и „Дигитален маркетинг“ - защитата на магистърски тези ще се проведе на 27 ноември 2020 г. от 9:00 часа неприсъствено в Microsoft Teams.

 

МП Бизнес администрация - Стратегическо управление“ с обучение на английски език иБизнес администрация - Развитие на човешките ресурси“ с обучение на английски език - защитата на магистърски тези ще се проведе на 27 ноември 2020 г. от 14:00 часа неприсъствено в Microsoft Teams.

Срок за качване на работите в пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение – 13 ноември 2020 г.

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на администратора на магистърската програма и Научния секретар на катедра „Стопанско управление“ - гл. ас. д-р Иванка Михайлова (ivanka_mihaylova@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

КАТЕДРА "ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО"

 

МП "Счетоводство и одит" и МП "Счетоводство и анализ на големи данни" - защитата на магистърски тези ще се проведе на 25 ноември 2020 г. от 9:30 часа неприсъствено в Microsoft Teams.

Краен срок за предаване на работите на научните ръководители - 13 ноември 2020 г.

Краен срок за предаване на работите за проверка за уникалност и плагиатство - 13 ноември 2020 г.

 

След становище на научния ръководител за допускане до защита, дипломантът изпраща файла (включително и приложенията, ако са в отделни файлове) на магистърската си теза в PDF формат по имейл на администратора на магистърската програма - за МП "Счетоводство и одит" д-р Илияна Анкова (iliana_ankova@feb.uni-sofia.bg) и за МП "Счетоводство и анализ на големи данни" д-р Надя Велинова - Соколова (nadya.sokolova@feb.uni-sofia.bg). Линкът за присъединяване към защитата в Microsoft Teams се изпраща на дипломантите по имейл няколко дни преди защитата.

 

МП АПК
Държавен изпит - 24 октомври 2020 г., 10:00 зала 200
Защита на магистърски тези - 24 октомври 2020 г., 11:30 часа

 

ВНИМАНИЕ! Всички магистърски тези подлежат на проверка за оригиналността чрез използване на интегрирана в Системата за електронно обучение приставка за засичане на плагиатство в СУ „Св. Климент Охридски“. При подаване на заявлението всеки дипломант трябва да изпрати уведомителен мейл на администратора на своята магистърска програма за получаване на линк за достъп до пространството за проверка на оригиналността на магистърските тези в Системата за електронно обучение.

След получаване на достъп дипломантът подписва декларация за авторство на своята магистърска теза в пространството за защита (в e-learn), след което качва текста на магистърската теза в съответното пространство (курс в e-learn). Основният текст на работата се предава в електронна форма в следните формати: DOC или DOCX (Microsoft Word). Ако приложенията на магистърската теза са в отделни файлове, те също се качват като допустимите формати са: DOC, DOCХ, XLTX (Excel 2007 template) и PDF. Системата за превенция на плагиатство осъществява проверка за оригиналността на работата и генерира Доклад за сходство, с които се определя степента на заимстване на съдържанието. Системата автоматично изпраща на дипломанта уведомление за доклада и достъп до него. Въз основа на Доклада за сходство научният ръководител подготвя Становище за допускане до защита. При липса на плагиатство се дава ход на процедурата за защита. При констатирани неправомерни заимствания в Доклада за сходство, научният ръководител не допуска работата до защита.