Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / График за получаване на студентски книжки на новоприети магистри

   

16.10.2020

 

Новозаписаните магистри могат да получат студентските си книжки при спазване на следния график в кабинет 130 в сградата на Стопанския факултет:

 

19 октомври 2020 г. /понеделник/ от 14 до 16 часа и от 17 до 18 часа – МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Бизнес администрация – управление и предприемачество; Дигитален мениджмънт в туризма; Икономика и финанси; Митнически и данъчен контрол.

Студентите от МП Фасилити мениджмънт (задочно обучение) ще получат студентските си книжки на 26 октомври 2020 г.

 

20 октомври 2020 г. /вторник/ от 14 до 16 часа и от 17 до 18 часа - МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ОТ СПЕЦ. ИКОНОМИКА и ФИНАНСИ (редовно обучение): Аутсорсинг проекти и компании; Икономика и право; Моделиране на големи данни в бизнеса и финанси; Приложна иконометрия и икономическо моделиране с обучение на английски език; Счетоводство и анализ на големи данни; Счетоводство и одит; Финанси и инвестиции; Финанси и банково дело.

 

21 октомври /сряда/ от 14 до 16 часа и от 17 до 18 часа - МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ОТ СПЕЦ. СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ (редовно обучение): Бизнес администрация; Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси; Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език; Бизнес администрация – стратегическо управление; Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език; Дигитален маркетинг; Управленски информационни системи с обучение на английски език.