Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Записване на избираеми дисциплини за студентите от ОКС „Магистър“ в студентската информационна система СУСИ

   

16.10.2020

 

Записването се състои от два етапа:

Първи етап: от 19 октомври до 31 октомври 2020 г. – след тези дати системата за записване е затворена за студенти.

 

Във Вашата страница в СУСИ излиза връзка към списък с избираеми дисциплини:

- от Вашия учебен план със съответните кредити;

- от всички останали магистърски програми /за Вас с 0 кредити/.

 

След записване, се включвате автоматично в изпитния протокол за избираемата дисциплина.

 

Втори етап – администраторът на системата служебно обработва постъпилата до този момент информация.

 

Забележка: По решение на катедра „Икономика“ обучението по избираемите дисциплини за МП „Икономика и право“, МП „Икономика и финанси“ и МП „Митнически и данъчен контрол“ се провежда само при записали се минимум 6 студенти. При по-малък брой, студентите се пренасочват към други избираеми дисциплини от учебния план.

 

Помощна информация за записване на изборни дисциплини чрез електронната система СУСИ (pdf)