Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Допълнително записване на избираеми дисциплини в ОКС "Магистър"

   

04.11.2020

 

 

Студентите магистри, които не са записали избираеми дисциплини в рамките на редовната кампания, изпращат заявление до Декана в срок до 16 ноември 2020 г. Заявлението се подава само в електронен вид на имейл адрес: any@feb.uni-sofia.bg и не се отнася до промяна на вече избрана дисциплина в рамките на редовната кампания.

Записване на избираеми дисциплини след 16 ноември 2020 г. не е възможно и незаписалите се студенти ще имат възможност за избор през летния семестър на учебната 2020/2021 г.