Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Защита на магистърска теза за МП „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“

   

02.03.2021

 

Заявленията за явяване на защита на магистърска теза и държавен изпит ще се приемат онлайн в периода 8 - 12.03.2021 г. на имейл адрес:

Недялка Милева, mileva@feb.uni-sofia.bg

Бланка за Заявление за държавен изпит в ОКС "Магистър"

Бланка за Заявление за защита на магистърска теза

Заявлението се разпечатва, попълва, подписва, сканира и изпраща с копие на студентската книжка (страниците с личните данни и заверките на семестрите) на горепосочения имейл адрес. При приемане на заявлението ще получите отговор с потвърждение. В случай, че не получите отговор до два работни дни, моля да се свържете с нас на телефон 0878 437 462 или 02 873 83 10.

 

ВАЖНО!

До защита на магистърска теза и явяване на държавен изпит се допускат само студенти, които са положили успешно всички изпити и имат необходимите кредити по учебен план.

Задължително е предаването на 2 бр. снимки (паспортен формат), надписани на гърба с трите имена и факултетен номер до 30.03.2021 г.

Снимките могат да се донесат в кабинет 130 в Стопанския факултет или да се изпратят на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 3 (Стопански факултет) за Недялка Милева

Защитата на магистърска теза ще се проведе на 18.03.2021 г. (четвъртък) от 9:00 часа неприсъствено чрез платформа Microsoft Teams.

Държавният изпит ще се проведе на 18.03.2021 г. (четвъртък) от 9:00 часа в зала 200 в Стопанския факултет.