Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Записване на магистри от летния прием в Стопанския факултет

   

09.02.2021

 

Класираните кандидати от редовния прием в магистърските програми в Стопанския факултет могат да се запишат на следните дати:

11 февруари 2021 г. /четвъртък/ от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа в зала 130

в следните магистърски програми: Икономика и право; Икономика и финанси; Митнически и данъчен контрол; Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите; Приложна иконометрия и икономическо моделиране на английски език; Счетоводство и одит; Финанси и инвестиции

12 февруари 2021 г. /петък/ от 9 до 12 часа и от 13 до 17 часа

в следните магистърски програми: Бизнес администрация; Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси с обучение на английски език; Бизнес администрация – стратегическо управление с обучение на английски език

 

В зала 128 в Стопанския факултет кандидат-магистрите могат да попълнят необходимите документи за записването:

 • Именник /по образец/ от Стопанския факултет
 • Студентска книжка (попълнена на първа и втора страница) – закупена от студента, включително и от Стопанския факултет

Документите за записването могат да бъдат закупени и в сградата на Стопанския факултет.

 

При записването кандидат-магистрите следва да представят следните документи:

 • Оригинал и копие на диплома за завършено средно и висше образование (бакалавър и/или магистър) или академична справка с отразен среден успех от следването и успеха от държавния изпит/дипломната работа. Кандидат-магистри, завършили Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на които издаването на дипломата за висше образование предстои, се допуска да представят уверение или работен вариант на приложението на дипломата, издадени от отдел „Студенти“ към съответния факултет.
 • Документ за самоличност (лична карта)
 • 3 снимки /паспортен формат/
 • Документ за платена семестриална такса за обучение

 

Кандидат-магистрите трябва да заплатят семестриалната такса предварително по един от следните начини:

 • чрез онлайн банкиране или чрез EasyPay
 • на каси в банка

 

Данните, които трябва да посочите, са:

Банковата сметка на Софийския университет:

БНБ - централно управление – за всички студенти

IBAN: BG52BNBG96613100174301

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BNBGBGSD

 1. Вашите три имена
 2. Такса за магистърска програма „ХХХ“ (наименование) като основание за плащането
 3. Да се посочи ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Стопански факултет

 

Вижте тук таксите (за граждани на България и ЕС) за ОКС "Магистър", платено обучение - за учебната 2020/2021 г.