Начало / Новини / Новини и събития

   
Денят на народните будители беше отбелязан с концерт-спектакъл в Софийския университет

На 2 ноември 2023 г. 144 Средно училище „Народни будители“ в партньорство с Факултета по педагогика отбелязаха с голям концерт – спектакъл Деня на народните будители в Аулата на Софийския университет.

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова беше преизбрана за декан на Философския факултет на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 27 октомври 2023 г., проф. д. пс. н. Соня Карабельова бе преизбрана за декан на Философски факултет на първо гласуване със 138 гласа от 145 гласували от редовно регистрираните членове на Общото събрание.

Лаборатория „Дигитализация и документално наследство“ беше открита в Университетската библиотека

На 31 октомври 2023 г. в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ беше открита Лаборатория „Дигитализация на документалното наследство“ (Дигитален център). Тя е изградена и пусната в експлоатация по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Представяне на изданието „Културното наследство като ресурс за местното развитие“

На 31 октомври 2023 в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ (преподавателска читалня) беше представено изданието на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ със заглавие „Културното наследство като ресурс за местно развитие“ с автор проф. Желю Владимиров.

Високотехнологична Лаборатория за космически науки бе открита във Физическия факултет на Софийския университет

В навечерието на Деня на народните будители бе открита напълно реновираната Лаборатория за космически изследвания „Проф. Стефан Александров“ към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. Инициативата е безвъзмездно финансирана от „ЕндуроСат“, световен лидер в сферата на наносателитите и космическата инфраструктура.

С академично събитие на тема: „Едно ново начало преди един век“ в Софийския университет беше отбелязана 100-годишнината на дипломатическите отношения между България и Република Турция

През 2023 г. се навършва един век от установяването на официални дипломатически отношения между България и Република Турция. За отбелязването на годишнината Университетският център за регионални изследвания и анализи и Центърът за върхови постижения "Наследство БГ" организираха академично събитие на тема: „Едно ново начало преди един век“ с участието на специалисти от Софийския университет.

Проф. д-р Гергана Петкова е новият декан на Факултета по класически и нови филологии

На общо събрание, проведено на 27 октомври 2023 г., проф. д-р Гергана Петкова беше избрана за декан на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Представяне на монографията на гл. ас. д-р Радея Гешева „Енигми и парадигми при някои италиански писателки от ХХ век“

На 25 октомври 2023 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бе представена книгата на гл. ас. д-р Радея Гешева „Енигми и парадигми при някои италиански писателки от ХХ век“.

Преподаватели от Катедра „Визуални изкуства“ с награди от национални и международни изложби

Тази година се състоя за пети пореден път Биенале за изобразително изкуство „Тенец“, посветено на творчеството на Йордан Радичков и организирано от Община Монтана и Съюза на българските художници. От Катедра „Визуални изкуства“ на Факултета по науки за образованието и изкуствата участваха проф. дн Лаура Димитрова, проф. д-р Бисера Вълева, гл. ас д-р Цвета Петрова и гл. ас. д-р Красимира Дренска.

За поредна година Софийският университет намира място в две от най-престижните международни класации

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е класиран на 401-500 място в областта на физическите науки в Глобалната класация на академичните дисциплини за 2023 г. на Шанхайската класация, оповестена на 27 октомври 2023 г.

Научна конференция „Четения в памет на проф. дин Цветана Георгиева: история и антропология“

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се провежда научната конференция „Четения в памет на проф. д.и.н. Цветана Георгиева: история и антропология“, организирана от Катедра „История на България“ на Историческия факултет. Научният форум ще продължи до 28 октомври 2023 г.

Учени от Биологическия факултет участваха в четвъртата международна конференция Global Genome Biodiversity Network (GGBN)

В периода 17 – 20 октомври 2023 г. ръководителят на научна група Алгология по проект SUMMIT водещият учен доц. д-р Благой Узунов и членовете на групата проф. дбн Майя Стойнева и ас. Кристиан Иванов от Биологическия факултет на Софийския университет участваха в четвъртата международна конференция Global Genome Biodiversity Network (GGBN), която се проведе в Universidad Autónoma de Aguascalientes (Мексико).

Факултетът по науки за образованието и изкуствата проведе научно-практическа конференция с международно участие

На 26 и 27 октомври 2023 г. Факултетът по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет проведе Четвърта научно-практическа конференция с международно участие на тема: „Образование и изкуства: традиции и перспективи“.

Водещи изследователи от България и чужбина обсъждат трансформацията и развитието на медиите и комуникацията на конференция, организирана от ФЖМК

За четвърта поредна година Факултетът по журналистика и масова комуникация организира Международна научна конференция "Комуникацията и медиите на XXI век". Темата на конференцията през 2023 г. е "Media and Communication: Tranformations and Development in the Digital Age".

Форумът тази година се провежда онлайн в платформата Microsoft Teams на 26 и 27 октомври 2023 г.

Freshers Days - Дни на първокурсника в Софийския университет

В края на септември и в началото на октомври 2023 г. със специално организирани събития студентите от горните курсове в Софийския университет "Св. Климент Охридски" посрещнаха своите колеги първокурсници в част от факултетите.

Лекция на проф. Дейвид Дж. Бирнбаум „Digital editions are databases, too“

В Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Дейвид Дж. Бирнбаум изнесе лекция на тема: „Digital editions are databases, too“. Събитието бе организирано от Катедрата по кирилометодиевистика при Факултета по славянски филологии.

Форум, посветен на „Социалното и образователно включване на бежанци – академични дискусии“

На 24 октомври 2023 г., в Заседателна зала 1 в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, за втора поредна година се проведе Форум, посветен на „Социалното и образователно включване на бежанци – академични дискусии“.

Проф. д-р Веселина Вълканова беше преизбрана за декан на Факултета по журналистика и масова комуникация

На общо събрание, проведено на 24 октомври 2023 г., проф. д-р Веселина Вълканова беше преизбрана за декан на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на първо гласуване с 34 гласа "За".

Препълнена зала посрещна проф. Христо Пимпирев по време на събитие, организирано от Бургаския филиал на Софийския университет

Препълнена зала посрещна в Бургас обичания полярен изследовател и преподавател по геология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Христо Пимпирев. Той гостува в морския град по покана на Бургаския филиал на Алма матер и Община Бургас, за да представи книгата си „Антарктическият стопаджия“, написана в съавторство с журналистката и фотограф Иглика Трифонова.

Срещи на кандидатите за ректор с академичната общност

На 23 октомври 2023 г. съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет „Кандидатите за Ректор огласяват своите програми пред академичната общност, както и пред Общото събрание.

In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ съобщава, че на 22 октомври 2023 г. след тежко боледуване ни напусна гл. ас. д-р Сирма Данова (1984 – 2023).

Опелото ще се извърши на 26 октомври 2023 г. (четвъртък) от 13 часа в храм „Света Богородица – Животворен Източник“, кв. „Подуяне“, погребението ще се извърши от 15 часа на Централни софийски гробища, нов парцел.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Университетът Izmir Kâtip Celebi ще подпишат споразумение за сътрудничество

Софийският университет "Св. Климент Охридски" и Университетът Izmir Kâtip Celebi University, Измир, Турция, ще подпишат споразумение за сътрудничество в областта на математиката и информатиката. Подписването на рамково и Еразъм+ споразумение бе инициирано след визита на турските колеги от Izmir Kâtip Celebi University в Софийския университет по покана на Факултета по математика и информатика.

Дезинформацията е “презаредена”, но и “оръжията” срещу нея се усъвършенстват

Около този извод се обединиха участниците в Международната научна конференция „Дезинформацията: презареждане“, която се проведе на 20 октомври 2023 г. в София. Форумът събра изследователи от различни държави и научни полета, които обсъдиха предизвикателствата, пред които дезинформацията изправя журналистиката и медиите, науката, политиката и обществата ни.

Доц. д-р Ваня Божилова е новият декан на Факултета по педагогика на Софийския университет

На Общо събрание, проведено на 3 октомври 2023 г., за декан на Факултета по педагогика беше избрана доц. д-р Ваня Божилова. На събранието бяха издигнати две кандидатури – на доц. д-р Ваня Божилова и на проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова. Доц. д-р Ваня Божилова беше избрана с 34 гласа от общо 51 гласували от редовно регистрираните членове на Общото събрание.

Четири са кандидатурите за ректор на Софийския университет

Според процедура, приета от Академичния съвет на Софийския университет, в 17.00 часа на 20 октомври 2023 г. изтече срокът за издигане на кандидатури за Ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Посланикът на Република Италия в България гостува на специалност "Италианска филология"

На 18 октомври 2023 г. във Втора заседателна зала се проведе традиционната среща на студенти и преподаватели от специалност "Италианска филология" с Н. Пр. г-жа Дж. Дзара, посланик на Република Италия в България.

Факултетът по журналистика и масова комуникация разполага с новооборудвано студио по преса, онлайн медии и книгоиздаване

Във Факултета по журналистика и масова комуникация официално бе открито студио за практическо обучение по журналистика, онлайн медии и книгоиздаване, оборудвано с висок клас станции, дарение от Съюза на печатарската индустрия в България и Полиграфическа група „Демакс“.

Проф. д-р Мира Маркова бе преизбрана за декан на Историческия факултет

На Общо събрание, проведено на 17 октомври 2023 г., проф. д-р Мира Маркова бе преизбрана за декан на Историческия факултет с 59 гласа от 75 гласували от редовно регистираните членове на Общото събрание.

Доц. д-р Атанас Георгиев беше преизбран единодушно за декан на Стопанския факултет

На Общо събрание, проведено на 17 октомври 2023 г., доц. д-р Атанас Георгиев беше избран единодушно от 54 делегати за втори мандат като декан на Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доц. д-р Атанас Георгиев беше единствен кандидат за декан в отчетно-изборното събрание на факултета. В своя отчет пред Общото събрание доц. Георгиев отбеляза, че успехите, отчетени в доклада за мандата 2019 – 2023 г., са дело на цялата общност на Стопанския факултет.

Изложба „Бижута в капан“ в галерия „Алма матер“

От 16 октомври 2023 г. галерия „Алма матер“ е домакин на изложбата „Бижута в капан“ с автор Пьотр Швец, професор и заместник ректор на Университета „Магдалена Абаканович“, Познан, Полша.

Преподаватели от Департамента по спорт организираха заключителната среща по проект PULSE

Заключителната среща по проект PULSE - Physical EdUcation Learning e-Platform for exerciSing at homE, се осъществи на 7 октомври 2023 г. в Парк хотел "Москва". Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез механизма Erasmus+ в изпълнение на Ключова дейност 2: „Сътрудничество между организации и институции“, сектор „Училищно образование към Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Национална научна конференция с международно участие „Да разкажеш Индия: традиции, подходи и посоки”

По повод 40-годишнината от създаването на специалност „Индология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ започна тридневна национална конференция под наслов „Да разкажеш Индия: традиции, подходи и посоки“. В събитието участват гости от Австрия, Белгия, Индия, Норвегия, Полша, Русия, Унгария, Хърватия, както и възпитаници на специалността, преподаващи в университети в Германия, Канада и САЩ, и др. Почетен гост участник на форума е именитият норвежки изследовател в областта на религиите и философските системи на Индия проф. Кнут Якобсен от Бергенския университет.

Проф. д-р Климент Найденов бе преизбран за декан на Геолого-географския факултет на Софийския университет

Общото събрание на Геолого-географския факултет проведе редовно отчетно-изборно събрание на 11 октомври 2023 г. За декан на факултета бе преизбран проф. д-р Климент Найденов, като от 95 регистрирани членове положително гласуваха 86.

Нобеловата награда по физика за 2023 година и приносът на проф. Иван Христов от Софийския университет

Нобеловата награда за физика за 2023 г. беше присъдена на Пиер Агостини, Ференц Краус и Ан Л'Юлие “за експериментални методи, които генерират атосекундни светлинни импулси за изследване на динамиката на електроните в материята”. Чл.-кор. проф. дфзн Александър Драйшу, ръководител на катедра „Квантова електроника“ към Физическия факултет на Софийския университет разказва как да разбираме това кратко съобщение и какъв е приносът на проф. Иван Христов от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Специалност „Немска филология“ отбелязва своята 100-годишнина

В Аулата се проведе тържествено откриване на международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на специалност „Немска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

"Българска връзка" в италианското антифашистко движение между двете световни войни през XX в.

На 10 октомври 2023 г. Университетският център за регионални изследвания и анализи (УЦРИА) организира публична лекция на проф. Ричард Босуърт, която беше посветена на темата Giovanni Amendola. The 'Perfect Anti-Fascist' and the obscuring of his relationship with Cornelia Pavlova, Bulgaro-French journalist. В ауд. 21А на Историческия факултет гостът запозна слушателите с личността на Корнелия Павлова, която е играла важна роля в живота на един от най-изтъкнатите антифашисти в Италия – Джовани Амендола.

Франкофонски правни дни

Софийският университет е домакин на Франкофонските правни дни, които Юридическият факултет на Алма матер, заедно с Посолството на Франция и Френския институт в България, организира за пети път. В рамките на два дни в Ректората на Софийския университет се провежда международната конференция на тема „Право и революции“.

Юбилейна изложба, посветена на 100-годишнината на специалност "Немска филология" и на нейния основател проф. д-р Константин Гълъбов

В Централното фоайе в Ректората бе открита юбилейна изложба, посветена на 100-годишнината на специалност „Немска филология в Софийския университет и на нейния основател проф. д-р Константин Гълъбов.

XV Международна научна конференция на Департамента по спорт

На 6-ти октомври 2023 г. в парк-хотел "Москва" се проведе XV Международна научна конференция на Департамента по спорт на Софийския университет. С доклади участваха повече от 70 специалисти от различни области, свързани със спортната наука, в четири научни направления.

Изследователи от Алма матер за поредна година са сред първите два процента най-добри учени в света

22 учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са сред първите два процента най-добри учени в света за 2023 година съгласно известната като Станфордска класация.

Международна конференция “Култура, инфраструктура, мобилност”

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет се провежда Международната конференция “Култура, инфраструктура, мобилност”. Научният форум ще се проведе от 9 до 11 октомври 2023 г. Той събира утвърдени и млади изследователи, за да анализират модерната технологична инфраструктура и нейните социални и културни смисли в интердисциплинарна перспектива.

Енергията на бъдещето: науката зад термоядрения синтез бе представена на European Fusion Teacher Day 2023

Учени от Физическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ представиха основите на физиката на плазмата и увод в принципите на термоядрения синтез пред учители в рамките на European Fusion Teacher Day 2023.

Гл. ас. д-р Калина Пачеджиева взе участие в международната конференция Eurasian grassland conference 2023

В периода 25 – 29 септември 2023 г. гл. ас. д-р Калина Пачеджиева от Биологическия факултет и член на научната група „Биология на паразитни растения“ с водещ учен доц. д-р Любен Загорчев по проекта SUMMIT, взе участие в международна конференция Eurasian grassland conference 2023 на работната група European dry grasslands (EDGG).

Научна конференция "Азербайджан - кръстопът на Европа и Азия"

В Центъра за източни езици и култури към Софийския университет се провежда двудневна научна конференция "Азербайджан - кръстопът на Европа и Азия", организирана от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Центъра за азербайджански език и култура и Катедра „Тюркология и алтаистика“. Събитието е посветено на 10-годишнината от основаването на Центъра за азербайджански език и култура.

Изложба на преподаватели от Факултета по изкуства на Нишкия университет, Сърбия, в галерия „Алма матер“

От 5 октомври 2023 г. галерия „Алма матер“ е домакин на изложбата „Творби върху хартия“ II на преподаватели от Факултета по изкуства на Нишкия университет, Сърбия.

Геолого-географският факултет отбелязва своята 60-годишнина

В Аулата в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе официалното откриване на Международната конференция „Advances in geosciences for smart transformation“, организирана от Геолого-географския факултет по повод няколко годишнини: 135-годишнината на Алма матер, 130 години от първата лекция по геология 125 години от първата лекция по география, 60-годишнината от основаването на факултета и 50-годишнината от основаването на катедрите „„Ландшафтна екология и опазване на околната среда“, „Климатология, хидрология и геоморфология“ и „География на туризма”.

Студентската група „Лингвакорд“ участва в първото издание на Фестивала за вокално изкуство „Аура“

На 30 септември 2023 г. Студентската група „Лингвакорд“ към Факултета по класически и нови филологии участва в първото издание на Фестивала за вокално изкуство „Аура“.

Центърът за азербайджански език и култура бе представен на Езиковия панаир

Центърът за азербайджански език и култура към Софийския университет участва на традиционния Езиков панаир, проведен на 30 септември 2023 г. на площада пред Народния театър "Иван Вазов". Събитието се организира от Представителството на Европейската комисия в България и с него се отбелязва Европейския ден на езиците.

INSAIT с втори исторически пробив на световен форум за изкуствен интелект

Институтът INSAIT към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ направи втори исторически пробив на световен форум в сферата на изкуствения интелект в рамките на месец.

Подписан е меморандум за сътрудничество в разпространението на знания по интелектуалната собственост и технологичен трансфер

На 27 септември 2023 г. Патентното ведомство на Република България, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) подписаха Меморандум на сътрудничество в областта на обучението и разпространението на знания по интелектуалната собственост и технологичен трансфер.