Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Официално откриване на академичната учебна 2020/2021 година
Тържественото откриване на академичната учебна година за всички бакалавърски специалности на Факултета по журналистика и масова комуникация ще се проведе на 01.10.2020 г. (четвъртък) от 14.00 часа в 272 аудитория на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ 15, в присъствието на преподавателите и студентите от I курс, без присъствието на родители и гости.

Важно за организацията на зимния семестър

Във връзка с организацията на учебния процес през зимния семестър на академичната 2020/2021 г., Факултетният съвет на ФЖМК реши:
Занятията на студентите от ОКС „бакалавър“, редовна форма, и занятията на студентите ОКС „магистър“, задочна форма на обучение, да се проведат, както следва:
- лекциите – дистанционно, посредством платформите „Мудъл“, „Майкрософт Тиймс“ или по изключение в други платформи и с други онлайн средства. За новия семестър официалната платформа на СУ „Мудъл“ е обезпечена чрез нови сървъри и е осигурен нормален учебен процес.
- упражненията и практикумите – по преценка на преподавателя присъствено в сградата на ФЖМК, като се съблюдават всички санитарни и противоепидемиологични мерки.
Разписът на лекциите и упражненията ще бъде съобразен с хибридната форма на обучение. Седмичният график ще включва информация за начина на провеждане на учебните занятия, аудиториите и студията, в които ще се състоят присъствените занятия.
При промяна в епидемиологичната обстановка в страната имаме готовност да организираме обучението присъствено.

Честита нова академична година на всички студенти и преподаватели!

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение, зимен семестър - 01.10.2020 г. - 22.01.2021 г.

Удължава се кампанията за плащане на семестриални такси чрез СУСИ за зимен семестър на 2020/2021 учебна година

Във връзка с продължаващата епидемична обстановка и отпадането на плащането на каса в СУ, кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2020/2021 учебна година се удължава до 30.09.2020 г.

Моля обърнете внимание, че при плащане чрез СУСИ отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъственото записване. Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра.

Кампанията не важи за новоприетите за 2020/2021 уч. г. Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.
Подробна информация

Прием на докторанти за учебната 2020/2021 г. Кандидатстване: октомври 2020 г.

Конкурс за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ за летен семестър 2020/2021 г. - срок 12 октомври

Важно за летните учебни практики

Летните учебни практики във ФЖМК се провеждат през месеците юли, август, по изключение през септември. Когато не могат да се проведат дистанционно, се провеждат присъствено. Срокът за заверката им се удължава до края на септември. Съобразно с удължените с ректорска заповед до 30 септември 2020 г. мерки с цел ограничаване опасността от разпространение на коронавирус всички заверки на летните учебни практики ще бъдат осъществени дистанционно по начина, определен от заверяващите преподаватели.

Магистърски програми за 2020-2021 учебна година

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

1000 София, ул. Московска 49
Деканат тел. 02/9861724
e-mail: fjmc@uni-sofia.bg
fjmc.uni@gmail.com
Facebook Страница

fjmc.eu

fjmc2020

Отдел "Студенти"
Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

 

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административни процедури и срокове
Учебни процедури и срокове
Учебни практики

АКТУАЛНО

Награда на Столичната община за монографията „[авторски] СВИДЕТЕЛСТВА“ на гл.ас. д-р Антоан Божинов

Премиера на книгата „Лилия Райчева. Биобиблиография” от доц. д-р Милена Миланова
Излезе студентското списание „Улици“

Нова книга, дело на студентите по „Книгоиздаване“

Излезе научният сборник на докторанти от ФЖМК „Медии и комуникации“

Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“

Годишни такси за ОКС „Магистър“

ВАЖНО

Докторантски курсове във ФЖМК
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение