Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

ФЖМК се присъединява към каузата „Купи една книга“

Kupi1kniga

Факултетът по журналистика и масова комуникация се присъединява към каузата „Купи една книга“ и призовава академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ да подкрепи инициативата за спасяването на книгата.
В момента книжният бранш е изправен пред едно от най-големите си предизвикателства, издаването на нови книги в настоящата ситуация е изключително трудно, а за голяма част от издателите почти невъзможно.
Кампанията стартира днес - 2 април, в Деня на детската книга под надслов „За да я има книгата“ и обединява издатели, автори, художници, дизайнери и страньори, преводачи, редактори, коректори, печатари, търговци и агенти в една обща кауза.
Мисията на инициативата, зад която застава и Факултетът по журналистика и масова комуникация като обучаваща институция в тази област, е да обедини усилията на обществото в единна цел и посока - да помогне на книгата днес, за да я има в бъдеще. Призоваваме всеки, който може да отдели средства да закупи книга или да дари книги за кауза, да се включи в кампанията за спасяване на книгата като ценност и културно богатство.
Надяваме се кампанията „Купи 1 книга“ да бъде успешна и да покаже любовта на обществото към книгата като извор на знание, забавление и идеи.
Уеб страница на кампанията: www.kupi1kniga.com

Заповед на ректора на Алма матер проф. дфн Анастас Герджиков на основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) за удължаване срока на действието на заповеди № РД-19-124.8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 10 май 2020 г.

Важно: Организация на изпитната сесия на ОКС Бакалавър - задочно обучение 01.04 - 30.04. 2020
Във връзка със Заповед на Ректора от 18.03.2020 г.

НАРЕЖДАМ:

  1. Изпитната сесия на студентите от задочна форма на обучение да се организира по приетия график на дистанционен принцип, като формите на заключителен контрол се адаптират за провеждане онлайн;
  2. Изготвените графици на изпитите могат да се преработят съобразно с новите форми на организация на заключителния контрол;
  3. Протоколите да бъдат подготвени от отговорните инспектори във ФЖМК и да се попълват в срок от преподавателите в СУСИ чрез сертификатите за отдалечен достъп или със съдействието на инспекторите „Студенти“.

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК

Важно: Във ФЖМК е осигурено присъствие на представители на администрацията по график. При необходимост се обръщайте към съответните служители, които работят дистанционно.

Весела Вандова, инспектор „Студенти“ за ОКС „бакалавър“, специалности „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“, vvandova@uni-sofia.bg
Цеца Нинова, инспектор „Студенти“ за ОКС „бакалавър“, специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“,ckninova@uni-sofia.bg
Ани Николова, инспектор „Учебна дейност“, катедри „История и теория на журналистиката“, „Пресжурналистика и книгоиздаване“, „Радио и телевизия“, aivanovan@uni-sofia.bg
Милена Банова, инспектор „Учебна дейност“, график за изготвяне изпитна сесия и разпис на занятията, катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“, mibanova@uni-sofia.bg
Таня Димитрова, инспектор „Учебна дейност“, катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“, tanjagd@uni-sofia.bg
Христиана Владова, инспектор „Учебна дейност“, ОКС „магистър“, hvladova@uni-sofia.bg
Мариела Николова, инспектор „Учебна дейност“, ОНС „доктор“, mmnikolova@uni-sofia.bg
Валентина Анева, каса и счетоводство, vkirilovaa@uni-sofia.bg

1000 София, ул. Московска 49
Деканат тел. 02/9861724
e-mail: fjmc@uni-sofia.bg
fjmc.uni@gmail.com
F - Страница

Важно: Удължават се сроковете за подаване на предложения за тема на дипломни работи

Дистанционни учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
На основание заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването и заповед № РД-19-139/13.03.2020 г. на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), и във връзка с писмо №9104-31/16.03.2020 г. учебните занятия в Университета се провеждат дистанционно.
Този период може да продължи дълго, тъй като не е известно кога присъствените занятия ще могат да бъдат възобновени.
Всички студенти могат да ползват системата за електронно обучение Мудъл на Университета (https://elearn.uni-sofia.bg и съответните адреси във факултетите, в които има самостоятелна Мудъл платформа), до която имат достъп с потребителското им име и парола от Системата за управление на студентска информация (СУСИ).
Препоръчваме на студентите:

  • да проследяват съобщенията в курсовете, които посещават по учебен план, намиращи се в Моите курсове в системата за електронно обучение
  • да проверяват за допълнителна информация на сайта на факултета, в който следват, за допълнителна информация относно промяна в графика или средствата, чрез които се извършва обучението
  • да проверяват електронната си поща за информация от преподавателите, относно конкретни указания за учебния процес.

Заповед на ректора на Софийския университет с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

НАРЕЖДАМ:

1. Удължавам прекъсването на присъствените учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ до 29.03.2020 г., включително на присъствените учебни занятия със студенти в задочна форма на обучение. Насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи, изпити на студенти в задочна форма на обучение и публични защити на дисертации се отлагат. В случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени, изпити и защити се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство. До възобновяването на присъствените учебни занятия обучението да се провежда неприсъствено чрез дистанционни средства в платформата Мудъл, поддържанa в Университета. Виж повече

 

fjmc2020

Отдел "Студенти"
Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

 

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административни процедури и срокове
Учебни процедури и срокове
Учебни практики

АКТУАЛНО

Изпитна сесия ОКС „Бакалавър“ задочно 01.04 - 30.04.2020 г. (обновена)

Конкурс на фондация „Радостина Константинова“ за стипендия за студентски постижения в журналистиката за 2020 г.

Допълнителен прием на докторанти за учебната 2019/2020 г.

Подаване на заявления за участие в класирането за държавни стипендии от 8.00 ч. на 29 февруари 2020 г.

Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“

Ликвидационна изпитна сесия 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г. (обновена на 02.04)

За Годишник на ФЖМК т. 27 за 2020 г.

god_kor_medium

Редакционният съвет обявява, че приема статии и студии за т. 27 на Годишник на ФЖМК за 2020 г. в срок до 31 март 2020 г. Молим да имате предвид, че публикуването на т. 27 ще става по новите правила и изисквания: Правила за приемане и отпечатване на ръкописите в Годишника на СУ "Св. Климент Охридски"

Изисквания за приемане и оформяне на ръкописите за Годишника на ФЖМК

От Редакционния съвет

Студентска оценка на преподавателите в СУ - ръководство за попълване на електронни анкетни карти

Годишни такси за ОКС „Магистър“
Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение
Учебни занятия на ОКС„Магистър“, задочно обучение

ВАЖНО

Магистърски програми за 2019-2020 учебна година
Докторантски курсове във ФЖМК
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение