Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

 

Важно за дипломантите!

Уважаеми колеги,
Във връзка със заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“, защитите на дипломните работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ ще се провеждат дистанционно чрез платформата zoom.us по определен от катедрите график на 27, 28 и 29.07.2020 г. Факултетът по журналистика и масова комуникация направи промени в Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи, с която можете да се запознаете на страницата Дипломиране – условия, процедури, срокове.

Магистърски програми за 2020-2021 учебна година

Прием на докторанти за учебната 2020/2021 г.

Проучване на опита и нагласите на студентите и преподавателите към дистанционната форма на обучение

Уважаеми колеги,
Центърът за дистанционно обучение провежда проучване на опита и нагласите на студентите и преподавателите към дистанционната форма на обучение в Софийския университет „Св. Климент Охридски”, включително в условията на пандемия. Можете да се попълните въпросника чрез
линк към анкетата за студенти:

https://www.surveymonkey.com/r/StudentsExperience
линк към анкетата за преподаватели:

https://www.surveymonkey.com/r/TeachersViews

Стипендии за студенти по журналистика на Фондация "Конрад Аденауер"

Скъпи колеги,
Медийната програма за Югоизточна Европа на Фондацията "Конрад Аденауер" ще присъжда от зимния семестър на академичната 2020/2021 г. стипендии за студенти по журналистика от ОКС "бакалавър" и "магистър".

За изискванията пред кандидатите и за процедурата по подбора можете да научите оттук . Краен срок за кандидатстване: 14 август 2020 г. на media.europe@kas.de.
Възползвайте се от отличната възможност!

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК

Обръщение към абсолвентите на ФЖМК

Скъпи абсолвенти от випуск 2019,
И вие, и ние, вашите преподаватели, с нетърпение очаквахме тържествената промоция, на която да ви връчим дипломите за бакалавърска или магистърска степен и да обявим вашето официално дипломиране.
За съжаление, тази година нямахме тази приятна възможност.Онези от вас, които биха искали да участват в официална церемония по връчване на дипломите, ще могат да се присъединят към тържествената промоция на випуск 2020 в Аулата на Софийския университет, планирана за Климентовата седмица.
Колегите, които желаят да получат сега дипломите си, могат да го направят в сградата на ФЖМК по приложения график. На всички вас оттук, от нашия сайт, казвам: честито дипломиране, пожелавам ви успешна реализация, удовлетворяващи кариери и щастлив живот!
На добър час!

Проф. д-р Веселина Вълканова
Декан на ФЖМК

График за получаване на дипломите

Важно: от 15 юни 2020 г. се възстановява присъствената работа на администрацията на ФЖМК без достъп на външни лица, съгласно Заповед № РД – 19-214 /12.06.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Важно за летните учебни практики!

Летните учебни практики във ФЖМК ще се проведат през месеците юли, август, по изключение през септември. Когато не могат да се проведат дистанционно, се провеждат присъствено. Срокът за заверката им се удължава до края на септември.

От студентите за кандидат-студентите. Наръчник

Лятна учебна практика

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г.

Указание за провеждане на учебния процес във ФЖМК за летния семестър на учебната 2019/2020 г. в дистанционна форма

1000 София, ул. Московска 49
Деканат тел. 02/9861724
e-mail: fjmc@uni-sofia.bg
fjmc.uni@gmail.com
F - Страница

fjmc2020

Отдел "Студенти"
Бакалаври - тел. 029308487
Магистри и докторанти - тел. 029308409
Следдипломно обучение - тел. 029308202

 

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

Административни процедури и срокове
Учебни процедури и срокове
Учебни практики

АКТУАЛНО

Нова книга, дело на студентите по „Книгоиздаване“

Излезе научният сборник на докторанти от ФЖМК „Медии и комуникации“

Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“

Годишни такси за ОКС „Магистър“

ВАЖНО

Докторантски курсове във ФЖМК
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение