Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация

   

1000 София, ул. Московска 49

Деканат тел. 02/9861724

e-mail: fjmc@uni-sofia.bg

fjmc.uni@gmail.com
F - Страница

Отдел "Студенти"

Бакалаври - тел. 029308487

Магистри и докторанти - тел. 029308409

Следдипломно обучение - тел. 029308202

Асоциация Алумни на ФЖМК

Електронна поща на СУ

 

Административни процедури и срокове

Учебни процедури и срокове

Учебни практики

АКТУАЛНО

Дискусия „Бъдещето на журналистиката“

Докторантски семинар „Медии и комуникации“

Учебни занятия на ОКС „Магистър“, задочно обучение 11.11 - 02.12.2019 г.

Защити на дипломни работи на 27 и 28 ноември 2019 г.

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2019/2020 г. (втора селекция)

Годишни такси за ОКС „Магистър“

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение

Учебни занятия на ОКС„Магистър“, задочно обучение

ВАЖНО
Завършва ремонтът на сградата на ФЖМК

Магистърски програми за 2019-2020 учебна година
Прием на докторанти за учебната 2019/2020 г.
Докторантски курсове във ФЖМК
Център за следдипломно професионално и продължаващо обучение