Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри

   

 

За непроведени занятия моля пишете своевременно на г-жа Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg

Информация за студентите в магистърските програми:

График за получаване на студентски книжки - новоприети магистри

04.10.2019

Разпис на лекциите в магистърските програми през зимния семестър на уч. 2019-2020 г.

30.09.2019

Тържествено откриване на академичната година в Стопанския факултет - 1 октомври 2019, 14 ч., Ректорат - Аула

24.09.2019

Заверка на студентските книжки за зимен семестър на уч. 2019/2020 г. - магистри

09.09.2019

Допълнителен конкурс за студентска мобилност по програма Еразъм+ за летния семестър на академичната 2019/2020 година

09.08.2019

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНАТА СЕСИЯ ЗА ОКС "БАКАЛАВЪР" И ОКС "МАГИСТЪР" В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ, 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

05.08.2019

Важни срокове за издаване на протоколи, справки, записване на семестър и избираеми дисциплини

01.08.2019

Кандидат-магистърски изпит за прием в МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите

10.07.2019

Изпитът по "Счетоводство" при доц. д-р А. Маринчев ще се проведе на 26.06.2019 от 18:30ч. в зала 400

25.06.2019

Държавен изпит на студенти от ОКС магистър - 09.07.2019 г.

20.06.2019

График на лятната изпитна сесия за ОКС "Магистър" в Стопанския факултет 2018-2019 учебна година

05.06.2019

Предварителни дати за някои изпити

29.05.2019

Занятията по Финансово-счетоводен мениджмънт при х. пр. Венцислав Христев ще се провеждат в сряда от 18:30 ч. в зала 402

21.05.2019

Конкурс по Програма Еразъм+ мобилност с цел практика за академичната 2019/2020 г.

07.05.2019

Кариерен форум 4.0 - Заедно сме по-успешни: 24 април 2019, 10:30-15:30 ч.

10.04.2019

Алумни сдружението на немската фондация Мумерт отново организира лятно училище в Германия

09.04.2019

Топ-управленски инструменти - избираем курс

08.04.2019

Записване на избираеми дисциплини в студентската информационна система СУСИ

18.02.2019

Записване на новоприетите магистри за летен семестър на учебната 2018/2019 г.

15.02.2019

Разпис на лекциите в магистърските програми през летния семестър на уч. 2018-2019 г.

06.02.2019

„Аутсорсинг и офшоринг“ е нова избираема дисциплина за всички магистри на Стопанския факултет

04.02.2019

Получаване на заявление за защита на магистърска теза и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ от СУСИ

25.01.2019

Стартира кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси

25.01.2019

Защити на магистърски тези февруари 2019 г. - Катедра Финанси и счетоводство и Катедра Статистика и иконометрия

25.01.2019

Защити на магистърски тези февруари 2019 г. - КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ

23.01.2019

График на зимната изпитна сесия - магистри, 2018/2019 учебна година

18.01.2019

Защити на магистърски тези към катедра "Икономика" - февруари 2019 г.

16.01.2019

Защити на магистърски тези февруари 2019 г. - Катедра "Стопанско управление"

16.01.2019

На вниманието на студентите от МП Икономика и финанси (неспециалисти)

08.01.2019

Задължително попълване на електронни анкетни карти за качеството на учебния процес - до 19 януари 2019 г.

06.01.2019

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2019/2020 година

21.12.2018

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - прием февруари 2019 година

18.12.2018

К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” (неспециалисти) 2018 година

04.12.2018

Prometriks - гост в курса “Учеща организация" на доц. д-р Тодор Ялъмов: 20.11.2018 г., Стопански факултет на СУ, зала 200, 18.15 ч.

18.11.2018