Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри

   

 

За непроведени занятия моля пишете своевременно на г-жа Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg

Информация за студентите в магистърските програми:

Записване на избираеми дисциплини в студентската информационна система СУСИ

18.02.2019

Записване на новоприетите магистри за летен семестър на учебната 2018/2019 г.

15.02.2019

Разпис на лекциите в магистърските програми през летния семестър на уч. 2018-2019 г.

06.02.2019

„Аутсорсинг и офшоринг“ е нова избираема дисциплина за всички магистри на Стопанския факултет

04.02.2019

Получаване на заявление за защита на магистърска теза и извлечение с оценки и кредити /академична справка/ от СУСИ

25.01.2019

Стартира кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси

25.01.2019

Защити на магистърски тези февруари 2019 г. - Катедра Финанси и счетоводство и Катедра Статистика и иконометрия

25.01.2019

Защити на магистърски тези февруари 2019 г. - КАТЕДРА ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТРАСЛИ

23.01.2019

График на зимната изпитна сесия - магистри, 2018/2019 учебна година

18.01.2019

Защити на магистърски тези към катедра "Икономика" - февруари 2019 г.

16.01.2019

Защити на магистърски тези февруари 2019 г. - Катедра "Стопанско управление"

16.01.2019

На вниманието на студентите от МП Икономика и финанси (неспециалисти)

08.01.2019

Задължително попълване на електронни анкетни карти за качеството на учебния процес - до 19 януари 2019 г.

06.01.2019

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2019/2020 година

21.12.2018

Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) - прием февруари 2019 година

18.12.2018

К О Н С П Е К Т ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” (неспециалисти) 2018 година

04.12.2018

Prometriks - гост в курса “Учеща организация" на доц. д-р Тодор Ялъмов: 20.11.2018 г., Стопански факултет на СУ, зала 200, 18.15 ч.

18.11.2018

Записване на избираеми дисциплини в студентската информационна система СУСИ – зимен семестър 2018/2019 г.

02.11.2018

На вниманието на студентите от магистърска програма „БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ“ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ

23.10.2018

КОНКУРС за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за 2018 / 2019 г.

22.10.2018

График за получаване на студентски книжки на новоприети студенти

15.10.2018

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ЗА НЕИКОНОМИСТИ - Лекции по гражданско право

11.10.2018

Защити на магистърски тези - ноември 2018 г.

09.10.2018

Записване на новоприетите магистри за учебната 2018/2019 г.

05.10.2018

Конкурс за подбор на студенти по програма Еразъм + КД107 с партниращи държави

04.10.2018

Уроци по бридж за начинаещи - всеки четвъртък от 16.00 часа, Стопански факултет

04.10.2018

Разпис на лекциите в магистърските програми през зимния семестър на уч. 2018-2019 г.

02.10.2018

Записване на новоприетите магистри за места - държавна субсидия за учебната 2018/2019 г., Стопански факултет

25.09.2018

Тържествено откриване на академичната 2018/2019 година в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски"

22.09.2018

Записване в горен курс - магистри - зимен семестър 2018/19 г.

04.09.2018

Кандидатстване за студентски обмен с Bern University of Applied Sciences (School of Business), Швейцария

22.08.2018

От 15 август стартира приемът на документи за магистърските програми на Стопанския факултет за уч. 2018/2019 г.

14.08.2018

Конкурс за обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година

08.08.2018