Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Държавен изпит на студенти от ОКС магистър - 04.09.2019 г. - (МП Икономика и финанси - редовна и задочна форма на обучение и МП Бизнес администрация)

   

12.08.2019

 

Получаване на извлечение с оценки и кредити (академична справка)/ от SUSI и подаване на заявление за явяване на държавен изпит (04.09.2019 )

Необходими документи:

- два броя снимки;

- копие на студентска книжка

 

28.08.2019 г. (сряда) - МП Икономика и финанси - редовна и задочна форма на обучение

29.08.2019 г. (четвъртък) - МП Бизнес администрация

 

каб.130 (Стопански факултет) 10:00-12:00 / 14:00-16:00

 

Провеждане на държавен изпит на студенти от ОКС магистър на 04.09.2019 г.

Специалност Икономика и финанси - МП Икономика и финанси –редовна и задочна форма на обучение – зала 308, начален час 9:00

Специалност Стопанско управление - МП Бизнес администрация - редовна форма на обучение – зала 300, начален час 9:00