Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално

   
Актуална информация за студентите от Стопански факултет
Календар Бакалаври - информация за студентите в бакалавърските програми
Календар Бакалаври - информация за студентите в магистърските програми
Календар Докторанти - информация за докторантите в Стопански факултет
Стажове, стипендии и конкурси за студенти от Стопански факултет
Семинари, конференции, специализации - обявления
Обяви за работа за студенти от Стопански факултет

 

За непроведени занятия, моля пишете своевременно на г-жа Десислава Лещарова, desi@feb.uni-sofia.bg

 

 

Бланки за административни услуги
бакалаври/Administrative services - Bachelor's Degree

 

 

Бланки за административни услуги
магистри/Administrative services - Master's Degree

 

Календар Бакалаври

Календар Магистри

Всички обявления за бакалаври Всички обявления за магистри

 

 

Документи, свързани с обучението на студентите/Students documents

 

1. Правила за организация на обучението по избираемите дисциплини в Стопанския факултет

1. Rules on the organisation of the studies in the elective subjects

1.1. Заявление за записване на избираеми дисциплини/Enrollment to elective subjects - формуляр за попълване/request

2. Правила за организация на езиковото обучение в Стопанския факултет - ОКС "Бакалавър"

2. Rules on the organisation of the language studies - Bachelor's Degree

3. Правила за признаване на изпити, положени в други висши училища и факултети на СУ „Св. Климент Охридски“

3. Rules on the recognition of exams passed at other higher education institutions and faculties of Sofia University St. Kliment Ohridski

3.1. Заявление за признаване на изпит/Recognition of exams passed - формуляр за попълване/request

4. Правила за организацията и провеждането на учебната практика/практическото обучение в ОКС „Бакалавър“ в Стопанския факултет

4. Rules of the organization and the conduct of the Study Practice/Practical Training for the Bachelor’s Degree

4.1. План за учебната практика - формуляр за попълване

4.1. Study Practice Plan - blank document

4.2. Формуляр за оценка - формуляр за попълване

4.2. Evaluation template - blank document

5. Правила за записване на студенти при неуспешно положени изпити от предходна година в Стопанския факултет

5. Rules on enrolment of students in case of failed exams from a previous year

5.1. Заявление до Декана при записване с неположени изпити от предходна година - ОКС "бакалавър"/Enrollment of students in case of failed exam - Bachelor's Degree - формуляр за попълване/request

5.2. Заявление до Декана при записване с неположени изпити от предходна година - ОКС "магистър"/Enrollment of students in case of failed exam - Master's Degree - формуляр за попълване/request

 

Въпросници за държавен изпит в сила от 2021 г.:

 

Информация от катедрите:

Катедра "Стопанско управление"
Катедра "Икономика"
Катедра "Икономика и управление по отрасли"
Катедра "Статистика и иконометрия"
Катедра "Финанси и счетоводство"

 

Приемно време на преподавателите, изпълняващи функциите на секретари на катедри

 

Електронна поща за студенти @feba.uni-sofia.bg

 

facebook.com/stopanski.fakultet Следете най-новото от факултета на страницата ни във Facebook (или тази)

@stopanski В Twitter ще ни откриете като @stopanski

linkedin.com/in/stopanski Присъединете се към професионалните ни контакти в LinkedIn

Стопанският факултет има профил и в Google Plus

Стопанският факултет в снимки (Flickr)

youtube.com/user/febaidea Създайте рекламен клип за популяризиране на Стопанския факултет в YouTube

Споделете, че сте на лекции във факултета (Foursquare)

Новини в снимки (Instagram)

 

Абониране за актуалните съобщения от факултета по e-mail