Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Държавен изпит на студенти от ОКС магистър - 09.07.2019 г.

   

20.06.2019

 

Провеждане на държавен изпит на студенти от ОКС магистър на 09.07.2019 г.

 

Специалност Икономика и финанси - МП Икономика и финанси –редовна и задочна форма на обучение – начален час 11:00, компютърни зали 302, 303 и 308.

 

Специалност Стопанско управление -МП Бизнес администрация-редовна форма на обучение – зала 300, начален час 9:00

 

Получаване на извлечение с оценки и кредити (академична справка)/ от SUSI за явяване на държавен изпит каб.130 (Стопански факултет)

 

от 03.07.2019 г. (сряда) - МП Бизнес администрация

от 04.07.2019 г. (четвъртък) - МП Икономика и финанси - редовна и задочна форма на обучение

 

Работа със студенти: 10:00-12:00 / 14:00-16:00 каб. 130 Стопански факултет