Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-МАГИСТРИТЕ ОТ МП "ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ" (РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ) И МП "БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ"

   

30.01.2019

 

Устното събеседване за прием в двете магистърски програми ще бъде на 4 февруари 2019 г. /понеделник/ от 17,30 ч. както следва:

- „Икономика и финанси” (редовно и задочно обучение) в зала 417 в Стопанския факултет

- „Бизнес администрация” в зала 200 в Стопанския факултет

 

Необходими документи, които трябва да носите:

1)

- Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование за притежаващи диплома;

ИЛИ

- Оригинал и копие от Заверено приложение към дипломата за завършили ОКС "Бакалавър" в СУ през 2017/2018 г.;

ИЛИ

- Оригинал и копие от Академична справка за завършили ОКС "Бакалавър" в други ВУЗ-ове през 2017/2018 г.;

2) Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование;

3) Лична карта;

4) Оригинал и копие от Документ за платена такса за събеседване – такса 30 лева за всеки изпит/събеседване.

 

ВНИМАНИЕ! Копията остават при изпитната комисия. Оригиналите се представят задължително при записването, след което се връщат.

 

За допълнителна информация: тел. 02 873 83 10 – Сектор „Учебен” или администраторите на двете магистърски програми:

- доц. д-р Олимпия Ведър – МП „Бизнес администрация” – olympia@feb.uni-sofia.bg

- гл. ас. д-р Димитър Златинов – МП „Икономика и финанси” (редовно и задочно обучение) – dzlatinov@feb.uni-sofia.bg