Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Защити на магистърски тези февруари 2019 г. - Катедра Финанси и счетоводство и Катедра Статистика и иконометрия

   

25.01.2019

 

Катедра Финанси и счетоводство

МП "Корпоративно счетоводство със секторна специализация" - Дата за предаване на маг. тези - 14.02.2019 г. ( четвъртък) от 17:30 до 18:30 часа.

Защита на: 26 Февруари 2019 г. от 09:00 ч.

 

МП "Счетоводство и одит" - Дата за предаване на маг. тези - 12.04.2019 г. ( петък) от 16:00 до 18:00 часа.

Защита на: 23 Април 2019 г. от 09:00 ч. в зала 524

 

Защитата на Финанси и банково дело ще бъде на 27 Февруари от 9:00ч.

Прием на маг. тези:

12 Февруари от 18:00-20:00 ч. каб. 126

stopanskifakultet_su

 

 

Катедра Статистика и иконометрия

Защити в магистърска програма “Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите (Business Analytics) ” Дата: 13.03.2019 от 9:00 ч.

Предаване на работите след предварителна уговорка по електронна поща с проф. д.м.н. Иван Иванов ( i_ivanov@feb.uni-sofia..bg ) до 18.02.2019.

 

Защита за магистърските програми "Статистика, иконометрия и актюерство", “Управленски информационни системи” и “Приложна иконометрия и икономическо моделиране (Applied Econometrics and Economic Modelling)”. Дата: 28.02.2019 от 9:00ч.

 

Предаване на работите до 7.02.2019 по електронна поща на научния секретар на катедрата (amarov@feb.uni-sofia.bg) и на хартиен носител.