Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / За студентите - Актуално / Календар Магистри / Важни срокове за магистърските програми - записване и заверка на летен семестър, защити на магистърски тези, записване за модули/специализации

   

19.12.2018

 

Важни срокове за магистърските програми - записване и заверка на летен семестър, защити на магистърски тези, записване за модули/специализации

 

*Издаване на Индивидуални протоколи за зимната сесия 2018/19 г. кабинет 130

от 08 и 9. 01. 2019 г. - 14,00 - 16,00

от 15 и 16. 01.2019 г. - 14,00 ч. - 16,00

 

*Защита на магистърски тези – февруари 2019 г. (от 20 -28 февруари)

Графикът за предаване на магистърски тези и защита на магистърски тези ще бъде уточнен допълнително от Катедрите

 

*Получаване на извлечение с оценки и кредити (академична справка)/ от SUSI

от 23 и 24.01.2019 г. – 16,00 ч. – 18,00 ч. - кабинет 130 - Специалност Стопанско управление

от 28, 29 и 30.01.2019 г. – 16,00 ч. – 18,00 ч. - кабинет 130 - Специалност Икономика и финанси

 

*Записване и заверка за летен семестър 2018/2019 г. кабинет 130

от 05 до 07 февруари 2019 г. - Специалност Икономика и финанси

от 12 до 14 февруари 2019 г. - Специалност Стопанско управление

10,00 ч. - 12,00 ч. / 14,00 ч. – 16,00 ч.

 

Заплащането се извършва в Касата на Стопански факултет – каб. 408 или по банков път .

 

*Записване за Модули/Специализации в специалностите Стопанско управление и Икономика и финанси ще се извършва, съгласно указанията на съответните катедри, по график публикуван от тях в календар магистри.

 

*Записване за избираеми дисциплини за летен семестър 2018/2019 г. от 19.02. до 04.03.2019 г. (вкл.) в SUSI за студенти

(след тази дата, системата за записване е затворена за студентите)

 

Всеки, който има промяна в здравното осигуряване, трябва да попълни Декларация за здравно осигуряване.

 

Възможни са промени, които своевременно ще бъдат отразени в сайта.

 

Весели празници!

 

Инспектори: Л. Димитрова; Н. Милева