Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за административни длъжности / Архив

   
Главен инспектор администрация на факултет

Срок за кандидатстване: 23.12.2019 г.

Техник по ремонт и поддръжка на ВиК системи

Срок за кандидатстване: 31.10.2019 г.

 

Конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG16RFOP002-1.005-0188

Срок за подаване на документите: от 02 януари 2019 г. до 10 януари 2019 г.